Hopp til innhold

Kunnskapen prosjektet fremskaffet gjør det mulig å optimalisere bruken av lydutjevningsanlegg i klasserom.

Støy, bråk og uro i skolen fører til mistrivsel og i verste fall utstøting. Prosjektet kartla romakustiske parametre (etterklang og støy fra faste installasjoner) og miljøstøy (støy fra elever og omgivelser).

Kartleggingen er et ledd i introduksjonen av lydutjevningsanlegg - dvs. et desentralisert høyttaleranlegg - i klasserom. Det ble parallelt gjennomført et eget prosjekt på dette - Høyttaleranlegg i klasserom: Lydutjevningsanlegg. Slike anlegg brukes i økende grad i Norge, med basis i dokumenterte effekter utenlands:

  • Mindre bråk i klassen
  • Lavere støynivå og kortere tid til å komme til ro
  • Færre forstyrrelser og økt konsentrasjon
  • Redusert stemmebelastning hos læreren
  • Redusert antall elever med spesialundervisning

Kunnskapen prosjektet fremskaffet gjør det mulig å optimalisere bruken av lydutjevningsanlegg i klasserom. Prosjektet inneholdt også en formidlingsdel for å gjøre lydutjevningsanlegg mer kjent og anvendt i skolen.

Hurtiglenke: www.hlf.no/monsterklasserom

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding