Hopp til innhold

Utvikling og gjennomføring av praktiske kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater rettet mot helsepersonell ved sykehjem.

I forbindelse med at Covid-19 pandemien har vedvart i snart 2 år, har den gitt store konsekvenser for blant annet eldre høreapparatbrukere som er bosatt ved sykehjem. I lengre perioder har de vært isolert fra omverden for å unngå fare for å bli smittet, og å utvikle alvorlig sykdom. Som følge av isolasjon og nedstenging har beboere med høreapparater i liten grad hatt tilgang til ekstern audiografkompetanse da beboerne bør unngå reise til høresentraler eller avtalespesialistklinikker.

De aller fleste beboere som bruker høreapparater er avhengig av bistand fra helsepersonell eller pårørende i forhold til både bruk og vedlikehold av høreapparater. De klarer i liten grad å mestre dette selv. I mange tilfeller opplever derfor beboere økt isolasjon når høreapparatene ikke fungerer som ønsket.

Helsepersonell som jobber med beboerne opplever også frustrasjon over å ikke strekke til, og ikke ha god nok kunnskap eller nødvendig utstyr til å kunne gjennomføre praktisk service og vedlikehold av høreapparater, som den enkelte beboer er avhengig av.

Vi vil i dette prosjektet legge til rette for en praktisk tjeneste ut til sykehjem i Trøndelag og Innlandet fylke, som blant annet skal sikre økt kompetanse og oppfølging rundt hørsel, høreapparater og kommunikasjonsstrategier hos helsepersonell som jobber tett på beboere som bruker høreapparater. Det skal gjennomføres “learning by doing”-kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater, utdeling av servicebag til høreapparater tilknyttet tjenesten, samt innfasing av rutiner for hvordan oppfølging av høreapparatbrukere ved sykehjemmet kan struktureres og gjennomføres i etterkant av kurset.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 16 mnd, og vi har som målsetting om å gjennomføre inntil 150 kurs med inntil 1500 deltakere i Trøndelag og Innlandet fylke. Det forventes at beboere ved aktuelle sykehjem vil få større utbytte av sine høreapparater og bedret hørselsevne i hverdagen.

Hurtiglenke: www.hlf.no/sykehjemskurs

Foto (Audioplus): Fra opplæringskurs for helsepersonell

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding