Hopp til innhold

Prosjektet har laget heftet "Bli treningskompis - delta aktivt i lyttetreningen med CI" for CI-brukeres familie og nærpersoner. Her får de motivasjon og kunnskap om hvordan de kan delta aktivt, og bli trygge samarbeids- og øvingspartnere i lyttetreningen.

Bli en god samarbeidspart i høretrening - til nytte for nye CI-brukeres familie og nærpersonerHeftet Bli treningskompis vektlegger betydningen av å involvere nærpersoner og familie i den daglige høretreningen så fort som mulig etter lydpåsettingen, slik at høretreningen får en myk start i velkjente omgivelser, og sammen med personer CI-brukeren har et trygt og tillitsfullt forhold til. 

Det gir også råd og veiledning om nærpersonenes rolle, ansvar og begrensninger under høretreningen, som alltid bør tilrettelegges ut fra CI-brukerens egne behov. Heftet inneholder dessuten idéer og konkrete forslag til øvelser og ulike fremgangsmåter som CI-brukeren og øvingspartneren kan benytte seg av eller videreutvikle etter behov.

Prosjektet har også utviklet Lyttetreningskortet  til bruk i høretrening med familie og nærpersoner.

Heftet og kortet supplerer den allerede eksisterende Startpakken for nye CI-brukere, slik at denne får større nytteverdi også for nærpersoner/familier og fagpersoner innen helse, opplæring og rehabilitering.

Hurtiglenke: www.hlf.no/infonarpersonci

Foto: Morten Langrind - f.h. prosjektleder Siri Skollerud og prosjektmedarbeider Inger Anita Herheim

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding