Hopp til innhold

Prosjektet har utviklet en film tilpasset dokumentarformatet for fjernsyn, der man følger noen voksne personer som får CI. I tillegg er det produsert en DVD-versjon.

Prosjektleder Anne Kristine GrønsundÅ få cochlea implantat (CI) i voksen alder betyr for mange en omveltning i livet og en omfattende og langvarig rehabilitering.

En vellykket rehabilitering etter ci-operasjon krever støtte fra omgivelsene, men de fleste omgivelser har lite kunnskap om hva det innebærer å få og leve med CI.

CI-pasienter får informasjon om å ha realistiske forventninger til hva slags hørsel CI kan gi dem. Det som på noe sikt gjerne viser seg å bli en større utfordring enn å takle sine egne forventninger, er å takle omgivelsenes til dels urealistiske forventninger til hørselsutbyttet med CI. Omgivelsene trenger informasjon om hva rehabiliteringen innebærer og krever, samt at grad av hørselsutbytte med CI er helt individuelt.

Livet før og livet etter operasjonen innebærer både utfordringer og muligheter som kan være vanskelig å takle i samstemt melodi med omgivelsene. Prosjektet søkte å etablere så realistiske forventninger som mulig både hos CI-brukeren og dennes omgivelser, og gjennom dette skape mer felles forståelse for CI-brukerens situasjon.

Prosjektet har utvikler en film tilpasset dokumentarformatet for fjernsyn, der man følger noen voksne personer som får CI. I tillegg er det produsert en DVD-versjon.

Den vil bli bredt markedsført og distribuert blant annet gjennom sykehus som opererer CI og Statped.

I forlengelse av prosjektet er det blitt produsert en TV-serie - Ut av stillheten - som er blitt gitt ut som DVD.

Hurtiglenke: www.hlf.no/cidokumentar

Bildet over: Prosjektleder Anne Kristine Grønsund

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding