Hopp til innhold

CI-statistikk inneholder historiske aktivitetstall fra norske sykehus som utfører CI-operasjoner.

CI-statistikk er utviklet og oppdateres av en arbeidsgruppe med representanter fra HLF samt Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen, Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus, og St. Olavs hospital/Universitetssykehuset i Trondheim. I tillegg til disse sykehusene leverer Universitetssykehuset i Nord-Norge/Tromsø data til statistikken.

CI-statistikken går tilbake til den første CI-operasjonen i Norge, som ble utført i 1986 på en voksen person. Det første barnet i Norge fikk CI i 1988.

Tallgrunnlaget følger gjeldende personvernregler og er basert på operasjonsstedenes datasystemer. Det er kontrollert for overførte pasienter.

Statistikken viser både antall personer og antall utførte operasjoner.

Følgende begreper brukes:

 • Ensidig (unilateral) = CI på én side
 • CI2 = CI på én side med påfølgende CI på den andre siden
 • Dobbeltsidig (bilateral):CI på begge sider samtidig

Data fra perioden 1986-2015 presenteres innen totalbildet, mens det fra og med 2016 presenteres årlige oversikter. For barn presenteres årlige persontall fra og med 1996.

 

Nøkkeltall 1986-2022

 • 2916 personer er blitt CI-operert
  • Voksne: 2068
  • Barn: 848
  • Ensidig (unilateral): 2592 personer
  • CI2: 720 personer
  • Dobbeltsidig CI (bilateral): 324 personer
 • 3822 operasjoner

 

Totalt antall personer i Norge som har fått CI

 

Totalt antall CI-operasjoner i Norge

 

Nye barn som har fått CI per år

 

Antall nye personer som har fått CI i Norge per år fra 2016

 

Antall CI-operasjoner i Norge fra 2016

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding