Hopp til innhold

Prosjektet prøvde ut hvor grensen kan og bør gå for brukermedvirkning i individuelt planarbeid i rehabilitering ved hørselshemming.

På basis av kunnskapen generert i et forberedende prosjekt - en kvalitativ undersøkelse av et nettverksarbeid rundt syv tunghørte brukere av HLF Briskeby skole og kompetansesenter - utviklet dette fase to-prosjektet en fagrapport som analyserer hvor grensene kan og bør gå for brukermedvirkning i individuelt planarbeid ifm. hørselshemmedes rehabilitering. Prosjektet trakk også veksler på brukererfaringer systematisert gjennom fokusgruppe, intervjuing av fagpersonell i hjelpeapparatet samt deltakelse på relevante fagkonferanser.

Rapporten godtgjør at individuelt planarbeid har livets rett, gitt at dette verktøyet konkretiserer personlige ressurser og problemområder, skisserer mål, delmål og tiltak (så vel funksjonsrettede som deltakelsesrettede) - samt revideres løpende etter behov.

Det konkluderes med at deltakerstyring er en nødvendig forutsetning for å oppnå kompetanseoppbygging hos deltakeren. Videre: Kompetansehevingsforståelsen bør omfatte ikke bare informasjon men også en prosessuell tilnærming, som sikrer deltakeren økt selvtillit, større pågangsmot og evne til å sette grenser. Detter krever en fast kontaktperson som koordinerer arbeidet og er en støtte i møte med ulike instanser og som følger personen opp over tid. Ut over dette er det et sterkt behov for god tilgang på alle typer spisskompetanse, samt geografisk nærhet, tilgjengelighet og fleksibilitet både i 1.-linjen og i 2.-linjen.

Generelt er det en utfordring at hindringer befinner seg på systemnivå, i tillegg til på individplan.

Hurtiglenke: www.hlf.no/deltakerstyrtrehabilitering

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding