Hopp til innhold

Forestillingen Askepropp handler om ungdom med hørselshemming som har behov for å uttrykke seg gjennom teater, dans og musikk. Den handler om å utvikle mestring i forhold til å stå på en scene, videreutvikle kommunikative ferdigheter og trygge sin egen identitet.

Dans med HerbieProsjektet har tilbudt metodisk kulturopplæring innen feltene drama, dans og musikk. Deltakerne manglet mye av den erfaringen jevngamle hørende har tilegnet seg, da de pga. kommunikasjonsvanskene ofte har hatt liten mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter innen disse felt.

Opplæringen tok utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og erfaring, og søkte å øke enkeltindividets forståelse og beherskelse av det valgte fagfeltet. Målgruppe var tunghørt ungdom i alderen 16-20 år som baserte sin kommunikasjon på norsk talespråk. Prosjektet utviklet og satte opp musikkteaterforestillingen Askepropp.

Se forestillingen Askepropp her

Målgruppen faller ofte mellom to stoler i kulturaktiviteter, og det ordinære kulturtilbudet er ofte vanskelig tilgjengelig for tunghørte. Deltakere ble rekruttert fra hørselshemmede ungdommer i østlandsområdet, i hovedsak elevene på Briskeby skole, som er et landsdekkende tilbud, og via HLFU.

Prosjektet bidro til en generell styrking av deltakernes kommunikative kompetanse. Deltakerne har fått mestringsopplevelser og utviklet mestringsstrategier, i forhold til så vel deltakelse i kulturlivet som arbeids- og samfunnsliv for øvrig.

Hurtiglenke: www.hlf.no/drama

Illustrasjonen over: Plakat med invitasjon til å delta i prosjektet

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding