Hopp til innhold

Psykososial fungering, emosjonsforståelse og sosiale ferdigheter hos førskolebarn med høreapparater.

Portrett av Nina J. LaugenBarn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye om barn med milde og moderate tap, som de med større tap. I tillegg vet vi mindre om psykososial utvikling enn vi vet om utvikling av språk og kommunikasjon, spesielt hos førskolebarn.

I denne studien ble 35 4-5-åringer med høreapparater inkludert. De fleste hadde milde eller moderate hørselstap og brukte hovedsakelig norsk tale, noen med tegnstøtte. Prosjektet kartla psykososial fungering, emosjonsforståelse, sosiale ferdigheter og talespråklig ordforråd. En gruppe på 180 barn med normal hørsel, hentet fra den longitudinelle populasjonsstudien Tidlig trygg i Trondheim, utgjorde kontrollgruppen.

Barn med høreapparater viste flere tegn til psykososiale vansker enn barna med normal hørsel, spesielt gjaldt dette gutter. Barn med tidlig diagnostiserte hørselstap hadde færre vansker. Selv om barn med høreapparater hadde svakere ordforråd enn barn med normal hørsel, var sammenhengen mellom ordforråd og psykososiale vansker svak. Emosjonsforståelsen til barn med hørselstap var like god som barn med normal hørsel. Foreldrene til barn med hørselstap var mer presise når de skulle anslå barnets emosjonsforståelse enn det foreldre til barn med normal hørsel var, og høyere presisjon predikerte bedre emosjonsforståelse hos barna. Sosiale ferdigheter hos barn med moderate og alvorlige tap var på linje med barn med normal hørsel, mens barn med milde eller ensidige tap var betydelig forsinket. Gode sosiale ferdigheter hadde sammenheng med tidlig høreapparattilpasning, men ikke med ordforråd.

Kort oppsummert tyder funnene på at barn med høreapparater er i risiko for vansker innenfor noen områder av psykososial utvikling, allerede i førskolealder. Språkferdigheter, i form av ordforråd, kunne ikke forklare disse vanskene. Tidlig diagnose og intervensjon kan forebygge psykososiale vansker, også for de barna med milde eller ensidige tap.

Phd-avhandlingen prosjektet munnet ut i kan leses i sin helhet her.

Hurtiglenke: www.hlf.no/emosjonsforstaelse

Bildet over: Prosjektleder Nina Jakhelln Laugen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding