Hopp til innhold

Et femtrinns kurstilbud i tegn som følger barnets språkutvikling har blitt oversatt og tilpasset til norsk. Det kan lastes ned gratis fra www.ettskrittforan.no

Karianne Hjørnevik NesSpråk er en forutsetning for å delta, skape mening og tilegne seg kunnskap i samfunnet vårt.

Mange barn opplever utfordringer med språkutvikling av ulike grunner, men en fellesnevner er vanskeligheter med forståelse og uttale av talt språk. Noen hører dårlig og oppfatter ikke innholdet i tilstrekkelig grad for å kunne skape mening (hørselshemmede), og andre har begrensninger i hjernen som gjør fortolkningen av det som blir sagt vanskelig (mennesker med utviklingshemming, down syndrom).

Gjennom sitt arbeid med utvikling av Karlstadmodellen har professor Irene Johansson vist at innlæring av språk for barn, unge og voksne med språkvansker kan avhjelpes i betydelig grad ved bruk av tegn. Både fordi barna begynner å kommunisere tidligere med tegn enn med tale (når andre barn begynner med tale), og fordi tegn understreker og supplerer kommunikasjon med tale slik at talespråket utvikles tidligere med tegn enn uten tegn.

Barnehage, skole og heim etterspør opplæringsmateriell for å utvikle bruken av tegn som støtte til tale, også kalt norsk med tegnstøtte (NMT) for mennesker som av en eller annen grunn ikke utvikler talespråk på vanlig måte. Gjennom pedagogisk veiledningsarbeid har Statpedvirksomheter, andre hjelpeinstanser og brukerorganisasjoner registrert stor etterspørsel.

I Sverige har Karlstadmodellen (Irene Johansson) og Hatten Förlag (Anneli Tisell) utviklet et femtrinns kurstilbud i tegn som følger barnets språklige utvikling. Materiellet er blitt oversatt og tilpasses til norsk. Det er blitt publisert på og kan lastes ned gratis fra nettstedet www.ettskrittforan.no. I tillegg er 23 barnesanger og 19 regler også lagt ut på YouTube. Materiellet finnes også fysisk og kan  kjøpes på Statpeds nettbutikk.

Materiellet passer for foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner, slik at mulighetene for tegnkommunikasjonen kan bedres for personene i målgruppen.

Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling Møller (tidligere Møller-Trøndelag kompetansesenter), har hatt hovedansvaret for gjennomføring av prosjektet.

Hurtiglenke: www.hlf.no/ettskrittforan

Bildet over: Faglig ansvarlig Karianne Hjørnevik Nes

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding