Hopp til innhold

Prosjektet kartla og bygget nettverk mellom og utvidet bruk av skrivetolker blant døvblitte og sterkt tunghørtblitte.

Anne VanemDøvblitte personer har opp gjennom årene falt mellom alle stoler, så vel organisasjonsmessig som ift. behandling, rehabilitering og opplæring. Prosjektet tok således mål av seg til å bidra til at gruppen selv tok et helhetlig grep om sin situasjon gjennom iverksetting av målrettet satsing innen tre områder:

  • Kartlegging
  • Nettverksbygging
  • Skrivetolking

Gjennom prosjektet ble gruppens situasjon og utfordringer dokumentert, i tillegg til at Norges døveforbund (NDF) og HLF i 2004 inngikk en avtale om utprøving av organisatorisk og budsjettmessig samarbeid, med opprettelse av en 40% spleiselagsstilling som døvblittkonsulent. Denne gikk inn etter en toårsperiode, men samarbeidet mellom de to organisasjonene ble videreført gjennom å åpne for to NDF-representanter i HLFs døvblittutvalg. Dette stimulerer til blant annet nettverksbygging. Når det gjelder skrivetolking, er det blitt et sentralt politisk satsingsområde for HLF. Det gjenspeiler seg også i prosjektarbeidet:

Hurtiglenke: www.hlf.no/fraisolasjontilmedvirkning

Prosjektleder Anne Vanem

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding