Hopp til innhold

Med basis i prosjektet er alt likepersonsarbeid i HLF lagt om, med vekt på en felles grunnopplæring og fordypning som leder frem til sertifisering som likeperson.

Prosjektleder Anne VanemI en situasjon hvor HLF opplevde frafall blant sine hørselshjelpere, ble det vurdert som kritisk å identifisere årsaker til avskallingen og få frem et samlet opplegg for å rekruttere og remotivere ikke bare hørselshjelperne men også andre kategorier frivillige.

Prosjektet kartla HLFs hørselshjelperordning gjennom en postsendt spørreskjema til landets til da 553 hørselshjelpere, og avviklet i tillegg landsdekkende arbeidsseminarer.

Analysen av materialet ble lagt frem i rapporten Frivillighetens kritiske faser og på en erfaringskonferanse som sikret spredning av kunnskapen til andre frivillige organisasjoner innen funksjonshemmedefeltet.

Med basis i prosjektet er alt likepersonsarbeid i HLF lagt om, med vekt på en felles grunnopplæring (ikke minst for å få på plass en tydelig rolleforståelse med klare grenser mot profesjonelles ansvarsområde) og fordypning som leder frem til sertifisering som likeperson, f.eks. Likeperson for høreapparatbrukere.

Hurtiglenke: www.hlf.no/frivilighetenskritiskefaser

Prosjektleder Anne Vanem

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding