Hopp til innhold

Prosjektet har kartlagt flerfunksjonshemmede barns langtidsutbytte av CI.

Heidi KittelsenDe fleste døve og sterkt tunghørte barn får i dag tilbud om cochleaimplantat (CI). Mange har godt utbytte av implantatet, de får bedre hørselsfunksjon, kan innhente informasjon ved hjelp av hørselen og mange utvikler et godt forståelig talespråk. Det er imidlertid stor variasjon med hensyn til hvilket utbytte barna har av sitt CI, ut fra flere faktorer.

Barn med flere funksjonshemninger får også tilbud om CI. I et tidligere prosjekt, Kunnskapsutvikling om CI, fulgte vi ti cochleaimplanterte barn med flere funksjonshemninger. Deres fungering på ulike områder er beskrevet, og det er dokumentert at de har ulikt utbytte av sitt innopererte høreapparat.

De samme barna ble invitert til å delta i et oppfølgingsprosjekt. Barna hadde da mellom åtte til tolv års erfaring med bruk av CI. Hensikten med prosjektet var å undersøke hvilke lytteferdigheter og språklige ferdigheter barna hadde tilegnet seg etter enda flere års implantatbruk.

Prosjektet kartla språklig funksjon, funksjonell hørsel og barnas bruk av grafiske symboler – heriblant skrift. Resultater indikerer at lydtilgang via implantat støtter kommunikasjon og talespråkutvikling, men det ser ut til at barn med flere funksjonsnedsettelser trenger mer tid og tilrettelegging for å erfare at lyd er meningsfull.

Erfaringer og kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre tilrettelegging for det enkelte barn i barnehage og skole, blant annet ved å bidra til realistiske forventninger om progresjon i barnets lydtilvenning.

Last ned: Informasjonsbrosjyre om Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser

Hurtiglenke: www.hlf.no/funksjonellhorselhosbarnmedci

Bildet over: Prosjektleder Heidi Kittelsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding