Hopp til innhold

I barnehager er det ofte et utfordrende lydmiljø. HLF har derfor utviklet en informasjonspakke for å bedre lydmiljøet i barnehager.

Prosjektleder Nina Øieren sammen med barnehagebarn, Skriketrollet-figuren og støymåleren LydiaNår mange barn er samlet på et sted hvor akustikken ofte ikke er tilrettelagt for de forskjellige aktivitetene, stiger risikoen for støyskader.

Høyt støynivå over lang tid er skadelig. For å bevisstgjøre barnehageansatte, barn og deres foreldre på hvordan støyskader kan foreebygges, har HLF utviklet en pedagogisk pakke. Den inneholder en brosjyre hvor de ansatte får kunnskap om øret, hørsel og støy, og praktiske tips og råd for å senke støynivået i barnehagen.

Skriketrollet er en viktig del av den pedagogiske pakken for å formidle om temaet overfor barna. Dette er en figur som har to sider; rød og rasende når støynivået er høyt, og grønn og fornøyd når støynivået er lavt.

Det er også blitt utviklet en nettside med tips og råd om forbedring av lydmiljøet i barnehagen: www.godlydibarnehagen.no. Der kan du for eksempel lese historier om Skriketrollet.

Barnehagene har også fått tilbud om lydmåleren Lydia, som er utformet som et trafikklys, og som viser når lydnivået er for høyt. Lydia ble integrert i enkelte av aktivitetene i heftet og var således en del av det pedagogiske opplegget.

Prosjektet kurset frivillige i HLFs lokallag om hvordan barnehageansatte kan sette fokus på hørsel og forebygge støy. Disse frivillige jobbet oppsøkende i barnehager, og bidro slik til bedre lydkvalitet der for barn og ansatte.

Prosjektet har samarbeidet med det samtidig pågående prosjektet www.hlf.no/godtlydmiljo, ta gjerne en titt der for flere tips!

Bildet over: Prosjektleder Nina Øieren med barnehagebarn, Skriketrollet-figuren og støymåleren Lydia

Hurtiglenke: www.hlf.no/godlydibarnehagen