Hopp til innhold

Foreldrene har behov for mye og tidlig informasjon, uavhengig av graden på barnets hørselstap. Det er et av funnene i arbeidet med prosjektet "God start - veien fram"

Prosjektgruppen God start - veien framSt. Olavs Hospital har gitt tilbud om hørselsscreening av alle nyfødte siden 2002. Nå har foreldrene fått si sin mening om tilbudet som gis.

Prosjektet var et samarbeid mellom St. Olavs Hospital Høresentralen og Møller-Trøndelag kompetansesenter, og evaluerte oppfølgingen til foreldre til nyfødte som ikke har passert hørselsscreening. Prosjektet utgjør en oppfølger til prosjektet Hørselstap - Nyfødt - Oppfølging.

Får foreldre god nok informasjon om eventuelt hørselstap, muligheter og tilbud? Opplever de seg ivaretatt under utredningen, og når en eventuell diagnose settes? Er det tilbud foreldrene savner eller som oppleves overflødig?

Seks familier ble intervjuet om hvordan de har opplevd tiden etter hørselsscreeningen frem til i dag, og 30 familier besvarte en omfattende spørreundersøkelse med spørsmål om informasjon og oppfølging de har mottatt, hva de har hatt behov for, og opplevelse av stress i foreldrerollen.
Av funnene som er beskrevet i sluttrapporten, kan disse nevnes:

  • Foreldrene er fornøyd med tilbudet de får, men det er viktig med høy kompetanse i alle ledd – fra barsel til kommune.

  • Foreldrene har behov for mye og tidlig informasjon, uavhengig av graden på barnets hørselstap.
  • Tilgang på all tilgjengelig informasjon gir foreldrene trygghet selv om mye er uklart.

  • Foreldrene rapporterte økt grad av stress der barnet hadde en tilleggsvanske.

Prosjektet startet i 2008 og ble avsluttet i 2011 med Nina Jakhelln Laugen, Møller-Trøndelag kompetansesenter, som prosjektleder. Prosjektmedarbeidere var Siri Wennberg og Åshild Spjøtvold, St. Olavs Hospital samt Anne Heian og Tove Leinum Østerlie, Møller-Trøndelag kompetansesenter.

LAST NED: Informasjonspermen til foreldre med små barn med hørselstap

Permen kan også bestilles i Møller kompetansesenter sin nettbutikk

Hurtiglenke: www.hlf.no/godstart

Bildet over: Prosjektgruppen (f.v.): Åshild Spjøtvold, Siri Wennberg, Anne Heian og Nina Jakhelln Laugen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding