Hopp til innhold

Utvikling av informasjonsfilm og brosjyre til personer med nedsatt hørsel om tilrettelegging i digitale møter.

Prosjektleder Trude S. Grøv. Foto.Koronapandemiens smitteverntiltak trigget et digitalt skifte i arbeidsliv og undervisning. Bruk av digitale møteplattformer er blitt en naturlig del av hverdagen for mange arbeidstakere, skoleelever og studenter. Dette har gitt uvurderlige muligheter og løsninger for et samfunn preget av sosial nedstengning, hjemmekontor og hjemmeundervisning. Møteformen kan imidlertid gi utfordringer for personer med nedsatt hørsel fordi lydkvalitet og lytteforståelse reduseres. Personer med hørselstap melder om vansker med å oppfatte og å høre godt nok i møter. De melder også om misforståelser, behov for å gjette, usikkerhet og slitenhet etter møter. Vi frykter at dette blir en ekstra belastning for personer med hørselstap i arbeid eller studier.

Digitale møter kan tilrettelegges for personer med hørselstap med ulike grep slik at man lettere kan oppfatte hva som sies og delta aktivt. Dette er imidlertid ikke kjent for alle. Det er helt unødvendig at arbeidstakere eller studenter med nedsatt hørsel skal slite i, eller vegre seg for deltakelse i digitale møter.

Prosjektet utvikler en informasjonsfilm og en brosjyre til personer med nedsatt hørsel om tilrettelegging i digitale møter. Formålet er at hørselshemmede skal mestre den digitale møteformen i arbeidsliv og undervisning, og dermed kunne delta på lik linje med andre.

Dette vil ha stor individuell betydning og gevinst. Arbeidsglede og trygghet i rollen som student eller arbeidstaker kan øke. Den slitasjen som utfordrende digitale møter kan medføre, med usikkerhet, angst for stigma samt fysiske spenninger, kan reduseres. Informasjonen prosjektet utvikler vil gjøre det lettere for personer med nedsatt hørsel å fastholde tilknytningen til arbeidslivet. I en videre forstand vil dette også gi en samfunnsgevinst.

Hurtiglenke: www.hlf.no/godkomm

Foto: Prosjektleder Trude S. Grøv

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding