Hopp til innhold

Informasjonskampanje for økt sosial deltakelse blant eldre med hørselstap.

Nedsatt hørsel hos eldre legger begrensninger for samtale og kommunikasjon og medfører ekstra hinder for sosial deltakelse i tillegg til de begrensninger som følger av covid-19. Uten tilgang til å høre samtalen rundt seg kan eldre med hørselstap bli passive tilskuere uten reell deltakelse, og det sosiale samværet kan virke mot sin hensikt. Resultatet kan bli sosial tilbaketrekning. Sårbarhet for eldre med hørselstap under koronapandemien blir dobbel og fare for isolasjon øker tilsvarende. 

Målsetting med prosjektet er å økt sosial aktivitet hos eldre med hørselstap, gjennom bruk av tiltak for å øke lytteforståelsen. Prosjektet retter seg mot eldre med hørselstap som har fått redusert tilgang til sosiale aktiviteter som følge av koronapandemien, og deres nærpersoner. Nærpersoner har oftest ingen kjennskap til tiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi tror at mange nærpersoner ønsker å hjelpe, men vet ikke hvordan eller hvor de skal henvende seg.

Prosjektet gjennomfører en informasjonskampanje som opplyser nærpersoner om hvordan de kan bistå eldre som har nedsatt hørsel. Pårørende skal lære at det ikke nytter å rope til den eldre, og at andre tiltak må brukes. Gjennom annonser i sosiale medier og aviser får nærpersoner tips og råd om bruk og stell av høreapparater, om gode samtalestrategier og om tilgjengelige tjenestetilbud:

  • Lær om bruk og stell av høreapparater
  • Lær gode kommunikasjonsstrategier
  • Ta kontakt med en HLF Likeperson
  • Ta kontakt med kommunal hørselskontakt

Annonsering i ulike format viser videre til nettsiden www.ikke-rop.info, der tipsene utdypes. Det faglige innholdet i informasjonskampanjen er blitt utarbeidet av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

Målet er at annonsene resulterer i at sårbare eldre med hørselstap får tilgang til gode sosiale opplevelser, gjennom å høyne nærpersoners innsikt i og kunnskap om hørselsutfordringer og mulige tiltak for å øke eldres tilgang til kommunikasjon.

Kampanjen har tittelen Ikke rop! og peker på 4 tips om hvordan de kan bistå sine eldre som har nedsatt hørsel. 

Hurtiglenke: www.hlf.no/ikkerop

Illustrasjon: Kampanjeannonse

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding