Hopp til innhold

I prosjektet "Hører du meg nå" søker vi å finne svar på hva som fungerer og hva som ikke fungerer av tekniske hjelpemidler for barn med CI (Cochlea Implantat).

Marte Rønningen og Anne-Mari Nordnes Skagen I prosjektet "Hører du meg nå" har vi søkt å finne svar på hva som fungerer og hva som ikke fungerer av tekniske hjelpemidler for barn med CI (Cochlea Implantat).

I arbeidet rundt overgangen fra barnehage til skole for tunghørte barn, anbefaler vi ofte å komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen.

Det er en målsetting at tekniske hjelpemidler skal være på plass senest første skoledag. En utfordring knyttet til bruken av tekniske hjelpemidler er at de er til god nytte når de fungerer og brukes rett, men kan frata barna mye viktig informasjon dersom de brukes feil eller ikke fungerer som de skal.

Vi har mer erfaring med hva som fungerer for barn med høreapparat enn vi har for barn med cochleaimplantat (CI). Selv om man ofte ser at samme type hjelpemidler fungerer bra for begge grupper, er det også ulike utfordringer knyttet til de ulike løsningene.

Vi har i prosjektet søkt å finne svar på hva som fungerer og evt. ikke fungerer så bra av tekniske hjelpemidler sammen med CI. Vi har fått hjelp av en gruppe barn og voksne med CI, som har prøvd ut ulike typer tekniske hjelpemidler i ulike situasjoner. De har gitt oss mange verdifulle tilbakemeldinger i arbeidet med å utvikle en veileder. Utprøvingen av hjelpemidler har også vist at teknikken stadig blir bedre, noe som gjør at det ofte er det praktiske rundt bruken som kan gi de største utfordringene.

Samtidig som vi holdt på med vårt prosjektarbeid ble det i Sverige publisert en rapport fra en studie, «Hörteknik och dess användning i skolan (HODA)». Resultatene her viser blant annet at mye av utfordringene rundt bruken av hørselstekniske hjelpemidler ligger i det praktiske like mye som i teknikken. Da det er liten grunn til å tro at det er svært store forskjeller på Norge og Sverige har vi i veilederen fokusert en del på praktisk bruk og gode rutiner, sammen med tekniske vurderinger.

Mye av innholdet i veilederen har overføringsverdi til barn med høreapparat, og må gjerne brukes i arbeidet også med denne gruppen der det er oppleves hensiktsmessig.

Hurtiglenke: www.hlf.no/cihjelpemidler  

Bildet over: prosjektleder Marte Rønningen (t.h.) og og prosjektmedarbeider Anne-Mari Nordnes Skagen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding