Hopp til innhold

De fleste av oss vil oppleve å få nedsatt hørsel i løpet av livet. I prosjektet ble to store hørselsundersøkelser i Nord-Trøndelag koblet for å studere hørsel i barndommen og senere i livet.

Lise Aarhus og Bo EngdahlØrebetennelse

Vi studerte om ørebetennelse i barndommen er assosiert med nedsatt hørsel, øresus eller svimmelhet (langtidsutfall) i voksen alder.

En spesiell type ørebetennelse, nemlig kronisk suppurativ (pussdannende) mellomørebetennelse, var tydelig assosiert med disse langtidsutfallene.

Funnet belyser viktigheten av optimal forebygging, behandling og oppfølging ved denne tilstanden. Sekretorisk mellomørebetennelse er svært vanlig hos barn. Denne typen, både med og uten arrdannelse på trommehinnen, var ikke assosiert med disse langtidsutfallene. Dette kan formidles til bekymrede pasienter.

Nevrogent hørselstap (sensorineuralt hørselstap)

Vi undersøkte også om barn med nevrogent hørselstap (permanent) har endret sårbarhet for støy- eller aldersrelatert hørselstap senere i livet. Studien indikerte at nedsatt hørsel fra barndommen av er assosiert med en litt raskere forverring av hørselen i voksen alder. Funnet bør imidlertid etterprøves i et design med gjentatte hørselstester i voksen alder.

Ingen endret sårbarhet for støy-relatert hørselstap ble avdekket. Selv om det fortsatt er viktig med beskyttelse mot støy, er dette viktig informasjon for personer som har et permanenthørselstap fra barndommen av.

Hørselshandicap

Avslutningsvis studerte vi om voksne med nevrogent hørselstap fra barndommen av mestrer sitt hørselstap annerledes enn voksne med et senere oppstått hørselstap. Slik kunnskap er viktig for å identifisere sårbare grupper med ekstra behov for oppfølging. En tydelig sammenheng mellom hørselstapets alvorlighetsgrad målt ved audiometri og selvrapportert hørselshandicap (taleforståelse og sosial fungering) ble avdekket, men ingen effekt av hørselstapets debuttidspunkt (barndom versus voksen alder).

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselibarndommenogsenereilivet

Bildet: Stipendiat Lisa Aarhus og prosjektleder Bo Engdahl

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding