Hopp til innhold

Prosjektet kartla hva som kan føre til utstøting og hvilke faktorer som bidrar til vellykket integrering i arbeidslivet.

Prosjektleder Arne H EideUtgangspunktet for prosjektet var at hørselshemmede i yrkesaktiv alder er vesentlig overrepresentert sammenlignet med normalbefolkningen når det gjelder uføretrygd, men uten at mekanismene for dette var blitt identifisert.

For å belyse dette, og i tillegg peke på mulige forebyggende og helsefremmende strategier, sikret prosjektet seg tilgang til representative talldata fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, i tillegg til at det ble gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med yrkesaktive hørselshemmede.

Resultatene fra de to studiene fremlegges i de to forskningsrapportene:

Hørselshemmede i arbeidslivet 

Jeg er så utrolig sliten...

Et hovedfunn er at det er behov for å sette inn forbedrende tiltak for den gruppen som har størst vanskeligheter, og forebyggende tiltak tilpasset de som står i fare for å utvikle en alvorlig hørselshemming.

Det dokumenteres også at bevissthet og informasjon om ekstrabelastningene hørselshemmede har i yrkeslivet, er av stor betydning i både forebyggende og forbedrende arbeid.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselshemmedeiarbeidslivet

Prosjektleder Arne H. Eide

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding