Hopp til innhold

Kartlegging av faktorer som er kritiske for å fremme arbeid som livsarena for hørselshemmede.

Med utgangspunkt i kunnskap om at at hørselshemmede personer har vanskeligheter med å entre arbeidsarenaen og at mange faller ut, klarla prosjektet faktorer som er kritiske for å fremme arbeid som livsarena for personer med hørselsnedsettelser.

Det ble gjennomført 43 dybdeintervjuer med hørselshemmede personer i yrkesaktiv alder i Aust-Agder og Buskerud, fordelt på 25 tunghørte, 10 sterkt tunghørte og 8 døve personer. Det ble fokusert på informantenes erfaringer fra og synspunkter på arbeidssektoren, møter med tjenesteapparatet og relasjonene mellom arbeid og andre viktige ressurser.

Analysen av materialet munnet ut i seks anbefalinger:

  • Helhetlige tilnærminger
  • Tilgjengelighet til hørselssentraler, hjelpemiddelsentraler og til tolketjeneste
  • Informasjon og tiltak som fremmer forståelse og respekt
  • Utdanning og yrkesveiledning
  • Døves spesielle situasjon
  • Likemannsarbeid

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselshemmedeogarbeid

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding