Hopp til innhold

Kartlegging av hørselstesting i skolehelsetjenesten, som grunnlag for utvikling av et nasjonalt opplegg for hørselsscreening av barn i skolealder.

God hørsel er viktig for barns kognitive og sosiale utvikling, og denne forsinkes når hørselstap ikke oppdages. For å oppdage barn med nedsatt hørsel i Norge blir nyfødte screenet, og det gjennomføres hørselstester før skolestart (4-årskontroll). Likevel vet vi at noen barn ikke blir oppdaget, og selv om vi ikke har tall på dette fra Norge, har blant annet en studie fra England vist at antallet barn med høreterskler over 40 dB hørenivå økte fra ca. 1 promille ved fødsel, til omtrent 1.65 promille ved niårsalderen. Grunnen til dette er både usikkerhet i målingene, og at noen hørselstap utvikler seg de første leveårene. Ved å gjennomføre flere målinger av hørselen kan man fange opp begge disse tilfellene. Det påpekes i de nasjonale retningslinjene at rentoneaudiometri er en ressurskrevende oppgave for helsestasjonene, og det er derfor vanskelig å se for seg at hyppigere hørselstesting skal være mulig med denne metoden. Det er med andre ord behov for en annen, mindre ressurskrevende, hørselstest som kan brukes i skolehelsetjenesten (SHT).

Spillet Lyders lyder er en validert hørselstest som ble utviklet i ExtraStiftelsen-prosjektet Spill-audiometri av SINTEF sammen med HLF. Lyders lyder er et spill som bruker tale i støy for å si noe om hørselsevnen til barnet. Det endelige målet med prosjektet er å få satt Lyders lyder i et system som kan brukes av SHT. Siden spillet kan gjennomføres uten tett oppfølging av helsesykepleier, f.eks. hjemmefra eller på venterommet før man skal inn til helsesykepleieren, kan en slik hørselstesting gjennomføres uten særlig økt ressursbruk. 

Første steg i denne utviklingsprosessen er en kartlegging blant landets helsesykepleiere av hvordan hørselsoppfølgingen er i SHT rundt om i kommunene i Norge. Hvis det er forskjeller kommunene imellom, skal disse undersøkes videre for å finne underliggende årsaker. Videre skal det undersøkes om, og eventuelt hvordan, Lyders lyder kan introduseres som hørselstest i SHT. Det vil bli søkt om midler til de neste stegene i utviklingsprosessen når vi har et bilde av både hvordan hørselsoppfølgingen blir gjennomført i dag, og helsesykepleiernes innstilling til et slikt hørselsverktøy. I tillegg er det vesentlig å undersøke mulighetsrommet for kostnadssvarende implementering og drift.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horseliSHT

Foto (f.v.): Tron Vedul Tronstad (forsker og prosjektleder), Tone Øderud (seniorforsker), Jan Lippestad (seniorrådgiver)

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding