Hopp til innhold

Prosjektet utviklet en praksismodell for rask og helhetlig oppfølging til foreldre og barn med påvist hørselstap ved hørselsscreening av nyfødte.

Prosjektgruppa bak Hørselstap - nyfødt - oppfølgingUtgangspunktet for prosjektet var at Høresentralen ved St. Olavs Hospital i 2002 innførte universell hørselsscreening av nyfødte. Høresentralen og Møller kompetansesenter hadde da allerede siden 1993 samarbeidet når barn med hørselstap ble oppdaget.

Med basis i disse erfaringene utviklet prosjektet en praksismodell for rask og helhetlig oppfølging til foreldre og barn med påvist hørselstap ved hørselsscreening av nyfødte, uten unødig opphold mellom påvist hørselstap og iverksetting av nødvendige tiltak.

Modellen kom på plass i 2005, og ble forholdsvis raskt spredt til landets hørselssentraler i form av en foreldreperm. 

Last ned informasjonsperm til foreldre

Det tilkommer bl.a. medisinsk, audiologisk/audiopedagogisk og psykososial oppfølging, kurs- og informasjonstilbud til familier samt forpliktende samarbeid mellom helsesektoren og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. Spredningen av modellen er blitt lettet av at helsemyndighetene f.o.m. 2008 gjorde nyfødtscreening på hørsel obligatorisk på landsplan.

Prosjektet har avfødt et oppfølgingsprosjekt: God start - veien fram.

Prosjektgruppen (f.v.): Åshild Spjøtvold (audiopedagog/audiograf, St. Olavs hospital), Siri Wennberg (audiograf, St. Olavs hospital), prosjektleder Tove Leinum Østerlie (audiopedagog, Møller kompetansesenter) og Anne Heian (audiopedagog, Møller kompetansesenter).

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselstap-nyfodte-oppfolging

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding