Hopp til innhold

Prosjektet utviklet verktøy for å dokumentere effekten av lydutjevningsanlegg, som et ledd i arbeidet med universell utforming.

LydutjevningsanleggUro og bråk i skolen har ofte vært i media de siste årene. Et effektivt tiltak for å redusere bakgrunnsstøy, har vist seg å være å "fordele" lærerstemmen jevnt utover klassen gjennom mikrofon og fordelte høyttalere i et såkalt lydutjevningsanlegg. Dette kommer selvsagt hørselshemmede til gode, men sparer også lærerstemmen og bedrer læringssituasjonen som sådan.

Internasjonalt er det dokumentert positive effekter av lydutjevningsanlegg:

  • Bedre taleforståelse
  • Bedret oppmerksomhet i læringssituasjonen
  • Flere plasseringsmuligheter for elever med hørselstap
  • Bedre tilrettelagt læresituasjon for språklig sårbare elever
  • Økt læringsutbytte
  • Redusert belastning for lærerstemmen
  • Redusert bruk av spesialundervisning

Prosjektet utviklet verktøy for å dokumentere effekten av lydutjevningsanlegg, som et ledd i arbeidet med universell utforming. Parallelt er det blitt gjennomført et kartleggingsprosjekt i skolen: Akustisk mønsterklasserom. Kunnskapen som er blitt frembragt spres til skoler ved artikler i skolens faglige media og profesjonsfaglige tidsskrift.

I tillegg er det, i et oppfølgende prosjekt finansiert av Utdanningsdirektoratet, blitt arrangert en konsensuskonferanse på lydmiljø i skolen i samarbeid med kompetansesentre innen hørselssektoren. Konferansen munnet ut i en tiltaksliste for godt lydmiljø som er blitt formidlet i fagbladet Din Hørsel 2/2014.

Hurtiglenke: www.hlf.no/lydutjevningsanlegg

Illustrasjonsfoto: Lydutjevningsanlegg i klasserom

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding