Hopp til innhold

Hørselshemmede innsatte føler seg isolert fra ansatte og andre innsatte, opplever dårligere tilbud i forhold til massemedier, ingen teknisk tilrettelegging på fellesarenaer og store vansker knyttet til det å opprettholde kontakt med sitt nettverk utenfor fengselet.

Prosjektleder Håvard NielsenDet viser en kartlegging som er gjort gjennom prosjektet "Innsatt og inkludert".

Få norske fengsler er tilrettelagte for innsatte med funksjonsnedsettelser. Innsatte med nedsatt funksjonsevne må selv må kjempe for tilrettelegging. Resultatet er at eksempelvis hørselshemmede fanger risikerer å måtte sone under tyngre forhold enn de er dømt til og at de stenges ute fra rehabiliteringstilbud. Det er i den anledning behov for kompetanseheving i kriminalomsorgen for å sikre den likebehandling som ligger i deres verdigrunnlag.

Prosjektets målsetting var å ivareta en marginalisert gruppe - nemlig hørselshemmede - blant allerede marginaliserte, og sørge for bedre muligheter for deltakelse og minske sjansen for større belastninger enn det et fengselsopphold allerede utgjør.

Prosjektet kartla omfanget av hørselshemmede innsatte i norske fengsler, hvilken kompetanse kriminalomsorgen har på området per i dag og hvilket fokus etatsutdanningen har på temaet samt hvilke rutiner kriminalomsorgen har når de får innsatte med særskilte tilretteleggingsbehov.

Hurtiglenke: www.hlf.no/innsattoginkludert

Bildet over: Prosjektleder Håvard Nielsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding