Hopp til innhold

Innføring av et kartleggingsverktøy for å differensiere vansker relatert til lytting, oppmerksomhet eller språk, og bidra til en målrettet utredningsprosess av barn med lyttevansker.

Barn kan fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing. Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på hørselsvansker som skyldes en dysfunksjon i sentrale hørselsbaner ved vanskelige lytteforhold.  Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, følge muntlige instruksjoner, redusert auditiv oppmerksomhet og forståelse for utydelig tale. APD kan ha fellestrekk eller opptre samtidig med lese-skrivevansker, språkvansker eller oppmerksomhetsvansker. 

Konsekvensene av udiagnostisert APD er godt dokumentert. En hverdag med bakgrunnsstøy setter store krav til kommunikasjon, konsentrasjon og utholdenhet, noe som kan påvirke barnets atferd og følelsesmessige tilstand. Barna risikerer å utvikle sekundære vansker som språk, lese- og skrivevansker, med gjennomsnittlige dårligere skoleprestasjoner dersom tiltak ikke settes inn.

Mangel på kunnskap hos fagpersonell og nærpersoner gjør at mange barn ikke får riktig hjelp. I dag er utredningen preget av tilfeldigheter som henvisningsvei, lokal faglig kompetanse og grad av samhandling mellom instanser. Et barn kan falle mellom flere stoler dersom en helhetlig kartlegging ikke er utført, hvor både auditiv prosessering, språk og oppmerksomhet er vurdert. 

Ved å innføre og validere kartleggingsverktøyet Auditory Processing Domain Questionnaire (APDQ) vil vi gi mulighet til å differensiere vansker relatert til auditiv prosessering, oppmerksomhet og språk, og bidra til en målrettet og raskere utredningsprosess av barn med lyttevansker.

For å sikre tilstrekkelig kompetanse, lik forståelse og standardisert bruk av APDQ, er opplæring av fagpersoner med hørselsfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse og virke innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og statlig pedagogisk tjeneste nødvendig. Prosjektet vil bidra til bedre samhandling mellom helse og pedagogikk, gi økt kunnskap om sammenhenger mellom rapporterte hørselsvansker og funn på tester, og bidra som en beslutningsstøtte i klinisk utredning.

Hurtiglenke: www.hlf.no/kartleggingAPD

Foto: Prosjektleder Tone Stokkereit Mattsson

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding