Hopp til innhold

Lærings- og mestringstilbud hørsel for seniorer i Trondheim kommune.

Prosjektet skal utvikle en modell lærings- og mestringstilbud for seniorer med redusert hørsel i Trondheim kommune. Målgruppen ble valgt da det er mange seniorer som har meldt et behov for mestringstilbud på hørselsområdet. Kursets målsetting er at deltakerne styrkes i å opprettholde en aktiv og meningsfull hverdag.

Modellen for lærings- og mestringstilbudet skal synliggjøres i en kursmanual for kursholder og kursdeltaker. Det er ønskelig å spre kursmanual og erfaringer fra prosjektet til andre kommuner og interessenter. Spredningen skal skje via KS-læring og det lages google site med modell, kursmanualer og evalueringsrapport.  Dette for at andre kan etablere lignende kurs og gjenbruke kursmanualen.

Prosjektet gjennomføres i form av samhandling mellom HLF, NTNU audiografutdanningen, Høresentralen St. Olavs hospital og Trondheim kommune ved Ressurssenter for hørsel og syn og Enhet for ergoterapitjeneste.

Trondheim kommune har et politisk vedtak om etablering av et mestringshus for personer med kroniske og ervervede sykdommer/skader. Tjenesteinnholdet i huset skal omhandle helsefremmende - forebyggende og rehabiliteringstilbud. Det er besluttet at lærings- og mestringstilbud for personer med sansetap skal være en del av aktiviteten i mestringshuset.

Hurtiglenke: www.hlf.no/LMShorsel

Foto av prosjektgruppen (f.v.): Lise Høiberg (audiograf/ergoterapeut Trondheim kommune), Kristian Haugen Kjørstad (NTNU audiografutdanningen), Ragnhild Hauan (Leder HLF Trondheim), Terje Woldseth (Leder Ressurssenter for hørsel og syn Trondheim kommune, Vår Silje Mandal (NTNU audiografutdanningen), Steinar Birkeland (Fagsjef prosjekt HLF) og Per Jostein Skjager (likeperson HLF).

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding