Hopp til innhold

I Vestfold er det anslagsvis 250 døve og 20.000 personer med sterkt nedsatt hørsel som har daglige utfordringer. Målet med prosjektet er å sikre denne gruppen et godt hørselsfaglig rådgivningstilbud.

Prosjektet utviklet og drev tjenesten Auris i perioden 2015-2017, som gjennom eksperimentell og systematisk jobbing frembragte gode hørselsfaglige rådgivnings tjenenester for disse innbyggerne.

Vestfold er Norges nest minste fylke i areal, men tilgjengelighet og geografisk mobilitet er likevel en utfordring.

Auris-tjenesten var tilgjengelig både som åpent kontor i Tønsberg, og som et tilbud ”for deg, der du er” gjennom ambulerende virksomhet. Tjenesten hadde administrativ og faglig forankring ved NAV hjelpemiddelsentral i Vestfold, mens aktiviteten var tydelig og utadrettet. Det foreligger en delrapport fra denne delen av prosjektet.

Prosjektets siste del, forankring, ble tidlig i 2018 overført til HLF Briskeby. Formålet var å påvirke kommunene i Vestfold til å ta i bruk erfaringene fra prosjektets første tre år, til selv å utvikle, finansiere og drive en god hørselsfaglig rådgivningstjeneste. I perioden er det blitt gjennomført omfattende og nødvendige kartlegginger i forbindelse med forankringsarbeidet på områdene offentlige og politiske føringer for hørselsomsorgen, potensielle samarbeidsparter, ulike modeller for rådgivningskontor samt det lokale politiske og kommunale/offentlige landskap. Ved prosjektslutt foreligger det et konkret forslag for opprettelse av rådgivningskontor basert på kartleggingen, men planen er ikke forankret hos noen kommune. Dette er beskrevet i prosjektets sluttrapport.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselsrod 

Foto: Prosjektoverføringsmøte fra NAV til HLF Briskeby, f.v. Diana B. S. Habecker (Auris), Gunnar Horn (NAV), Tone Thiis (HLF Briskeby), Berit Tollefsen (HLF Briskeby), Johanne Fossen (HLF Briskeby) Inge bossen Thorsen (HLF Briskeby) og Steinar Birkeland (HLF)

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding