Hopp til innhold

Gi ungdom med hørselstap muligheten til å finne sin egen stemme og skape mellom 8-16 digitale fortellinger.

Prosjektet skal gi ungdom med hørselstap tilgang til en styrt refleksjonsprosess. Dette gjennom å fortelle sin historie om eget hørselstap ved hjelp av en digital metode. 

Deltakerne skal ved hjelp av metoden digitale fortellinger lage hver sin kortfilm om egen hørselshistorie. En digital fortelling er en kort multimediafortelling som tar utgangspunkt i elevens personlige livshistorie. Målet er at den enkelte ungdom gjennom egen fortellerstemme skal kunne få innsikt, refleksjon og fornyet respekt for eget hørselstap og ny selvrespekt for seg selv som hørselshemmet. Prosjektets overordnede mål er å øke selvinnsikt, styrke selvtillit og fremme livsmestring.

Ungdom som står midt i en utfordrende utviklingsfase, må få tilgang til ulike metoder for refleksjon og innsikt. Metoden som hyppigst benyttes for voksne i kurssammenheng, er foredrag med påfølgende samtale om temaet. Vi erfarer at dette ikke er en gunstig metode for ungdom. Vi vil øke graden av de unges medvirkning og skaperevne for på denne måten å skape rom for refleksjon og mestring. Vi vurderer at målgruppen ungdom er lettere å nå med metoder der visualisering ved hjelp av bilder, film og tekst er sentralt. Dette formatet vil kunne gjøre det lettere for ungdom å engasjere seg og å sette ord på opplevelser og følelser. Dette er i tråd med dagens bruk av sosiale medier der små videosnutter brukes i alle slags sammenhenger

Målgruppe for kursene er ungdom i alderen 15-20 år som har nedsatt hørsel. Disse vil i prosjektperioden bli rekruttert ved Briskeby videregående skole der alle elever har nedsatt hørsel. 

Dersom metoden viser seg å være effektiv, vil målgruppen utvides betraktelig. Nye elever ved Briskeby videregående skole kan få tilbud om deltakelse på kurs. Andre grupper av hørselshemmede unge vil også være målgrupper dersom metoden viser seg effektiv. Dette kan være sammenheng med elevkurs, arrangerte samlinger i organisasjonssammenheng og lignende.

Hurtiglenke:www.hlf.no/minhorsel 

Foto: Prosjektleder Vigdis Fuglerud Sveinsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding