Hopp til innhold

Bruk av metoden Digitale fortellinger for å gi ungdommer med hørselstap muligheten til å finne og bruke sin egen fortellerstemme i korte multimediefortellinger basert på individuelle livshistorier.

Prosjektet har gitt ungdom med hørselstap tilgang til en styrt refleksjonsprosess gjennom bruk av metoden Digitale fortellinger. Deltakerne i prosjektet har fortalt sin historie om eget hørselstap ved hjelp av metoden. 

Deltakerne har brukt metoden til å lage hver sin kortfilm om egen hørselshistorie. En digital fortelling er en kort multimediafortelling som tar utgangspunkt i den unges personlige livshistorie. Målet har vært at den enkelte unge, gjennom egen fortellerstemme, skulle få innsikt, refleksjon og fornyet respekt for eget hørselstap og ny selvrespekt for seg selv som hørselshemmet. Prosjektets overordnede mål har vært å øke selvinnsikt, styrke selvtillit og fremme livsmestring.

Ungdomstiden er tiden for utvikling, modning og frigjøring. En utfordrende utviklingsfase der det kan være nyttig å benytte ulike metoder for refleksjon og innsikt. Vi hadde en hypotese om at aktiv deltakelse og involvering bedre kunne fremme en refleksjonsprosess enn ren informasjon eller foredrag. Vi ønsket å teste ut om metoden Digitale fortellinger kunne være gunstig for unge med nedsatt hørsel.  Vi ville øke graden av de unges medvirkning og skaperevne for på denne måten å skape rom for refleksjon og mestring. 

Vi har gjennomført 3 kursgrupper á 5 kurskvelder der inntil 6 ungdommer (16-20 år) pr. gruppe har deltatt. Disse ble rekruttert ved Briskeby videregående skole der alle elever har nedsatt hørsel. Vi vurderer at gjennomføringen har vært svært vellykket og at gode refleksjonsprosesser er igangsatt. Tilbakemeldinger fra deltakerne er svært gode og vitner om refleksjon, innsikt og engasjement. 

Metoden Digitale fortellingen ble godt mottatt av de unge og det var lett å introdusere metoden for dem. Vi vurderer at målgruppen var lett å nå med denne metoden, hvor visualisering ved hjelp av bilder, film og tekst står sentralt. Formatet gjorde det lett for ungdommene å engasjere seg og å sette ord på opplevelser og følelser. 

Vi vurderer at metoden var svært effektiv og engasjerende. Med sikte på videre bruk av metoden vil vi gi informasjon om prosjektet og metoden til Briskeby videregående skole samt til Knutepunktskolene for hørsel.

Hurtiglenke:www.hlf.no/minhorsel 

Foto: Prosjektleder Vigdis Fuglerud Sveinsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding