Hopp til innhold

Prosjektet har utviklet skriftlig informasjonsmateriale om barn med auditive prosesseringsvansker, til deres foreldre, nærpersoner og fagpersonell, for å gi kunnskap om hvordan barna kan hjelpes til en bedre hverdag.

Foto Tone S MattssonBarn kan fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing. Øret oppfatter lyden, men hjernen klarer ikke tolke lydsignalene ved vanskelige lytteforhold. Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på lyttevansker som skyldes en dysfunksjon i hjernens evne til å tolke auditiv informasjon.

Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, problemer med å følge muntlige instruksjoner og vansker med å forstå rask eller utydelig tale. Disse barna misforstår ofte hva som blir sagt eller fremstår med selektiv hørsel. Forekomsten av auditive prosesseringsvansker er 3-5% hos alle barn og unge voksne. Man ser ofte at APD er assosiert med andre utviklingsforstyrrelser, som for eksempel lese/skrive-vansker, oppmerksomhetsvansker eller språkvansker.

APD er en hørselsvanske som er ny for diagnostisering i Norge, og det er behov for å utvikle og spre informasjon. Mangel på kunnskap hos nærpersoner og fagpersonell gjør at barn med lyttevansker ikke blir utredet og får optimal tilrettelegging og hjelp.

Barn lytter med hodetelefon med tomlene opp (illustrasjonstegning)Prosjektet har utviklet skriftlig informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til foreldre,  nærpersoner og fagpersonell rundt barna, slik at folk fra alle gruppene kan lære og forstå hvordan barna kan hjelpes til en bedre hverdag. Mangel på kunnskap hos alle parter gjør at mange barn med APD i dag ikke fanges opp, og livet blir unødvendig vanskelig. Tidlig kunnskap om lyttetrening, hvilke hjelpemiddel som anbefales og hvordan gå frem for å skaffe seg disse, står sentralt i informasjonsmaterialet som er er tilgjengelig elektronisk i boksen til høyre - papirutgaver bestilles fra Hørselssentralen ved Ålesund sykehus . Prosjektet ble avsluttes med en tverrfaglig konferanse hvor informasjonsmateriellet ble lansert.

Hurtiglenke: www.hlf.no/lyttevansker

Foto: Tone Stokkereit Mattsson

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding