Hopp til innhold

Digitalisering av pasient- og pårørendeopplæringen innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Prosjektleder Birgitte Notø Nesje. Foto.Under koronapandemien har pasient og pårørendeopplæringen (PPO) på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Lovisenberg diakonale sykehus ikke latt seg gjennomføre som normalt. Dette har ført til at nye høreapparatbrukere har mistet en viktig del av sin oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning.

For å bøte på dette digitaliserer prosjektet LMS-tilbudet på PPO innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus. Siktemålet er å gjøre tilbudet nasjonalt. Prosjektet er et samarbeid mellom Lovisenberg diakonale sykehus og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.

PPO vektlegger mestring og tilrettelegging samt kommunikative, psykososiale og praktiske konsekvenser av hørselstap. Dette innholdet vil bli videreført i prosjektet, bare i digital form.

Det ferdige resultatet vil bli publisert og gjort tilgjengelig for alle på HLF Briskebys YouTube-kanal og hjemmesider. Ved å gjøre PPO digital, vil prosjektet nå ut til høreapparatbrukere over hele landet. Sluttproduktet vil dessuten kunne tas i bruk av høreapparatformidlere i Norge som en del av oppfølgingen av pasienter og brukere.

Prosjektet har oppstart i februar 2021. Sluttresultatet forventes publisert, markedsført og distribuert i løpet av høsten 2021. Prosjektet ferdigstilles innen utgangen av 2021.

Hurtiglenke: www.hlf.no/digitalLMS

Foto: Prosjektleder Birgitte Notø Nesje

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding