Hopp til innhold

Filmen "Når barnet har nedsatt funksjonsevne" skal øke kunnskapen rundt hørselstap blant etniske minoriteter.

Prosjektleder Elisabeth NilsenAspekter vedrørende hørselstap og andre funksjonsnedsettelser blant etniske minoriteter er per dags dato lite dokumentert, og det oppleves å være et økende behov for mer informasjon og kunnskap om disse temaene både blant brukergruppen selv og blant fagfolk.

Nedre Gausen kompetansesenter har i prosjektet Informasjons-DVD for foreldre utarbeidet filmen "Når barnet har nedsatt hørsel". DVDen inneholder informasjon for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har hørselshemmede barn.

I forlengelsen av dette prosjektet fikk senteret midler til oppfølgingsprosjektet Hørselstap i minoritetsspråklige hjem, hvor det blant annet ble arrangert tre brukersamlinger og en fagkonferanse om aktuelle tema.

Oppsummert viste erfaringene fra møtet med minoritetsspråklige foreldre at det er spesielt fire områder hvor det oppleves å være behov for mer kunnskap og informasjon:

  • Barneoppdragelse
  • Bruk av tolk
  • Nettverksbygging
  • Syn på handikap.

De samme tilbakemeldingene kom fra fagfolk som arbeider med etniske minoriteter og nedsatt funksjonsevne, og i prosjektet Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys ble det derfor rettet spesielt søkelys på disse temaene.

Temaene er blitt belyst i en DVD med informasjon om barneoppdragelse, nettverksbygging, bruk av tolk og syn på handikap til foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn.

Bestill filmen "Når barnet har nedsatt funksjonsevne". Prosjektet har også arrangert to foreldresamlinger og en fagkonferanse.

Hurtiglenke: www.hlf.no/nedsattfunksjonsevneietkultureltlys

Bildet over: Prosjektleder Elisabeth Nilsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding