Hopp til innhold

Prosjektet belyser hørselstap, balanse og mobilitet hos eldre. Med en eldrende befolkning er det behov for kunnskap om omfang og variasjon.

Tap av hørsel er vanlig med økende alder og kan medføre vansker med for eksempel kommunikasjon. Det som kanskje er mindre kjent er hvordan hørselstap kan påvirke balansen. Tidligere studier har vist at eldre personer med hørselstap er mer utsatte for fall og går saktere enn dem med normal hørsel. I dette forskningsprosjektet setter vi fokus på denne sammenhengen.

Det er ulike hypoteser om årsakssammenhengen mellom hørselstap og balanse: En mulig forklaring er at det er samtidige endringer i de organene som har med hørsel å gjøre, og i de organene som styrer balanse. En annen forklaring er at personer med hørselstap har færre muligheter til å «navigere» med hjelp av hørselen (lyden av andre mennesker, biler, gjenlyd og lignende). Det finnes også teorier om man bruker flere mentale ressurser på å kompensere for hørselstapet, slik at man har færre ressurser å bruke på å holde balansen. I tillegg kan atferd ha en betydning; når hørselstapet blir slik at kommunikasjonen blir vanskelig, isolerer man seg kanskje fra sosiale sammenhenger og får dermed færre stimuli.

I dette forskningsprosjektet planlegger vi å gjennomføre tre delstudier. I den første delstudien vil vi bruke befolkningsdata til å se om det er en sammenheng mellom hørselstap og tester av balanse og mobilitet. Dette er en unik studie i verdenssammenheng, fordi vi vil bruke hørsel målt med audiometri, og ikke selvrapportert hørsel slik som er vanlig i befolkningsstudier. I delstudie nummer to vil vi undersøke et utvalg eldre med hørselstap og en gruppe med kontrollpersoner. Her vil vi bruke digitale instrumenter som balanseplattform og akselerometre til å undersøke balansen, samt andre ting som kan påvirke balansen. Hørselen vil bli undersøkt med audiometri. Resultatene fra denne studien vil gi gode pekepinner på hvilke balanseutfordringer gruppen har, og om hørsel har en uavhengig betydning for balansen, eller om det er andre faktorer som forklarer sammenhengen (syn, muskelstyrke også videre). I den tredje delstudien planlegger vi å gjennomføre en pilotstudie med balansetrening av personer med hørselsvansker, for å få en pekepinn på om det kan gjøre balansen bedre. Resultatene fra studien vil kunne gi grunnlag for å gjennomføre senere studier.

Forskningsprosjektet vil kunne bidra til økt fokus på en stor samfunnsutfordring, nemlig at eldre personer får dårligere balanse og dårligere forflytningsevne. Resultatene kan understreke både viktigheten av å vurdere hørsel hos eldre, og for å tilby eldre med hørselstap tiltak som kan bevare balanse og forflytningsevne.

Inklusjon til prosjektet er planlagt fra og med høsten 2019.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselogbalanse

Foto: Stipendiat Sylwia Katarzyna KolasaInstitutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding