Hopp til innhold

Utvikling av nettsted med myndiggjørende informasjonsfilm og e-læring.

HLF erfarer at mange medlemmer har blitt isolert under pandemien og er lite aktive sosialt. Tilbaketrekning og isolasjon er dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede også under normale omstendigheter.

I dette prosjektet vil HLF tilby medlemmer, og befolkningen for øvrig, informasjon om diagnosegruppene tinnitus, ménières, høreapparatbrukere og CI. Dette som et virkemiddel for å tilby kunnskap som man tidligere har fått på andre arenaer, men som nå er redusert eller har falt helt bort grunnet pandemien.

Prosjektet vil ha oppstart i mai 2021 og ha en varighet på ett år. Målet er å utvikle en nettjeneste for aldersgruppen over 65 år. Prosjektgruppen i HLF har avklart et samarbeid med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (HLF RUT) når det kommer til utformingen og innholdsproduksjon av nettjenesten.

Det produseres en kort film på ca tre til fire minutter for hver enkelt diagnosegruppe. Filmene skal ha faglig innhold samt informasjon om mestring og hvor det finnes relevante tilbud. Her vil det blant annet henvises til HLF RUTs tjenester. I etterkant av hver film vil det legges opp til en e-læring der bruker besvarer et utvalg relevante spørsmål. Filmene og e-læringen vil sammen utgjøre nettjenesten, som blir å finne på HLFs nettsider.

Innholdet i nettjenesten vil produseres i andre og tredje kvartal av 2021, og målet er at den skal være tilgjengelig på nett i løpet av fjerde kvartal 2021. Prosjektet og resultatet vil synliggjøres og formidles ut til HLFs medlemsmasse og befolkingen for øvrig, gjennom HLF og RUTs kanaler.

Forventede resultater av prosjektet er styrket kunnskap om hørselshemming i målgruppen, at brukerne blir mer trygge på sin egen situasjon og omgivelsene, en styrking av digitale ferdigheter, samt økt informasjon om tjenestene til RUT og HLF.

Hurtiglenke: www.hlf.no/eldremestring

Illustrasjonsfoto: Alistair Berg/Getty Images

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding