Hopp til innhold

Utvikling av nettsted med myndiggjørende informasjonsfilm og e-læring.

HLF har erfart at mange medlemmer har blitt isolert under pandemien og er lite aktive sosialt. Tilbaketrekning og isolasjon er dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede også under normale omstendigheter.

I dette prosjektet ville HLF tilby medlemmer, og befolkningen for øvrig, informasjon om diagnosegruppene tinnitus, ménières, høreapparatbrukere og CI. Dette som et virkemiddel for å tilby kunnskap som man tidligere har fått på andre arenaer, men som hadde blitt redusert eller har falt helt bort grunnet pandemien.

Prosjektet startet opp i mai 2021 og hadde en varighet på ett år. Målet var å utvikle en nettjeneste for aldersgruppen over 65 år. Prosjektgruppen i HLF hadde avklart et samarbeid med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (HLF RUT) i forhold til kvalitetssikring av det faglige innholdet av nettjenesten. Det eksterne produksjonsselskapet Magga&Anders stod for produksjonen av film til nettjenesten. 

Det ble produsert en kort film på ca tre til fire minutter for hver enkelt diagnosegruppe. Her har vi fått frivillige i HLF til å stille opp for å gi et bilde på hvordan de mestrer sin hverdag med hørselsutfordringer og hvordan de har gått frem for å få hjelp. Filmene blir supplert av utfyllende skriftlig informasjon på hlf.no. 

Innholdet i nettjenesten ble produsert i andre og tredje kvartal av 2021, og ble tilgjengelig på nett i løpet av andre kvartal 2022. Prosjektet og resultatet har blitt synliggjort og formidlet ut til HLFs medlemsmasse og befolking for øvrig, gjennom HLF kanaler. 

Forventede resultater av prosjektet er styrket kunnskap om hørselshemming i målgruppen, at brukerne blir mer trygge på sin egen situasjon og omgivelsene, en styrking av digitale ferdigheter, samt økt informasjon om tjenestene til RUT og HLF.

Hurtiglenke: www.hlf.no/eldremestring

Illustrasjonsfoto: Alistair Berg/Getty Images

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding