Hopp til innhold

For fremmedspråklige kan selv relativt små hørselstap ha store konsekvenser. Prosjektet har bygget nettverk inn mot minoritetsbefolkningen, med utgangspunkt i samarbeid mellom lokale minoritetsorganisasjoner og HLFs fylkes- og lokallag. Det er blitt høstet og dokumentert metodiske erfaringer. Prosjektet har også utviklet informasjonsmateriell som er tilgjengelig på nett.

Prosjektleder Nina Ekjord ØienVi vet at det er en høyere prosentvis andel av hørselshemming blant fremmedspråklige enn blant etniske nordmenn, og for disse kan sosial isolasjon bli en dobbel byrde.

Hovedfokus i prosjektet var å styrke frivillighet og deltagelse i folkehelsearbeidet hos disse gruppene ved å etablere møteplasser og samhandling mellom HLFs og minoritetsforeninger på lokalt plan. Det er også blitt utarbeidet brosjyrer på aktuelle språk om hørsel og HLF.

Prosjektet har drevet oppsøkende virksomhet, bygget nettverk og utviklet informasjonsmateriell som i desember 2017 blir tilgjengelig på www.hlf.no/fremmedsprakinfo. Prosjektet har systematisk delt kunnskap om hørselshemmedes utfordringer, rettigheter og muligheter i minoritetsgrupper, og virket for å engasjere frivillige i HLF og minoritetsgrupper samt involvere kommuner. Den metodiske erfaringen er blitt dokumentert i prosjektets sluttrapport.

Prosjektet ble utført i samarbeid med HLFs frivillige og tillitsvalgte og deres kontakter i kommuner og minoritetsorganisasjoner. Målet er at HLF skal  få flere aktive medlemmer og likemenn blant personer med minoritetsbakgrunn, og at disse får mulighet til å bygge nettverk og sette fokus på hørsel og andre funksjonshemminger i sitt miljø lokalt.

Hurtiglenke: www.hlf.no/omsorgpatvers

Bildet over: Prosjektleder Nina Ekjord Øyen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding