Hopp til innhold

Musikk brukes ofte ved treningssentre for å kunne gi det lille ekstra - men for høy lyd kan gi skader på hørselen. HLF har derfor laget veilederen "I love Music" som gir råd om bruk av musikk på treningssentre.

Ørevennlig treningsmiljø
Fysisk aktivitet er viktig i et samfunn hvor dagliglivet mer og mer preges av stillesittende aktiviteter. Stadig flere nordmenn trener derfor på treningsinstitutt, helsestudio og spa for å ivareta egen helse. I treningssituasjonen er spesielt musikk anvendt som stimulerende tiltak for å øke den fysiske yteevnen.

Last ned veilederen "Ørevennlig treningsmiljø"

I denne situasjonen opplever flere som trener at lydnivået er for høyt. Når instruktørene velger musikk med et høyt lydnivå som samtidig er taktfast, krever dette også en høy lydstyrke fra mikrofonen for at den muntlige instruksjonen skal høres. Disse problemene henger ikke alene sammen med musikk- og taleforsterkningen, men også uheldige akustiske forhold – som regel for lang etterklangstid som følge av harde overflater, for lite lyddempende materialer og enkelte steder små saler.

Det har vært lite oppmerksomhet ved høyt lydvolum i treningsaler i Norge. Studier fra andre land viser at det spilles for høy musikk og at det ikke er gjort mye for å skolere ansatte på treningssentrene i forhold til skader ved høy lyd. Lyd som oppfattes som støy kan skade helsen vår. Det kan være fare for skader på hørselen om man oppholder seg i et rom med et snitt på 94dB i en time.

Prosjektet har derfor hatt som mål å å øke bevisstheten og kunnskapen om lyd i norske treningssentre, utvikle informasjonsmateriale om faren for hørselskader ved høyt lydvolum under trening og anbefale tiltak for å forebygge støyskader.

Som en del av prosjektet ble det foretatt lydmålinger på utvalgte treningssentre, intervjuer med instruktører og en spørreundersøkelse blant kunder. Målingen i treningssentrene som ble besøkt viste imidlertid en lydstyrke som var akseptabel. Dessuten viste tilbakemeldinger i form av spørreskjema til kunder og intervju med instruktører at lydnivået var slik de ønsket seg, med noen få unntak som syntes lyden var for høy.

Selv om denne undersøkelse hadde resultater som ikke var faretruende er det ikke derved sagt at alle treningssentre har dette nivået. Tvert imot blir vi fortalt  at instruktører ønsker høyere musikk en det ledelsen ved sentrene anbefaler. Derfor har det også vært viktig for oss å spre informasjon direkte til treningssentrene.

Dette har blitt gjort ved et frokostmøte gjennom arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som også har sendt ut både et eget informasjonshefte og  brosjyren som er laget til sine 330 treningssenter medlemmer. 

Hurtiglenke: www.hlf.no/orevennligtreningsmiljo

Bildet over: Lansering av brosjyre til treningssentrene: F.h. styringsleder Chris Lyngaas, prosjektleder Aud Eli Thjømøe og direktør ved HLF Briskeby AS Vigdis Lygren

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding