Hopp til innhold

Målsetningen med Ringeriksprosjektet er å øke kompetansen om hørsel hos ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Ringeriksprosjektet er initiert av HLF og HLF Briskeby. HLF har fått midler fra Helsedirektoratet til et 3-årig prosjekt. I tillegg har Sparebankstiftelsen Jevnaker og Sparebankstiftelsen Ringerike støttet prosjektet økonomisk.

Ringeriksprosjektet skal munne ut i en modell som kan overføres til andre deler av landet – og er med andre ord et pilotprosjekt for moderne hørselsomsorg

Samhandlingsreformen utfordrer kommunene til å samhandle om å løse både forebyggings- og rehabiliteringsoppgaver. Statlige føringer sier at flere helseoppgaver må løses i samhandling mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. Her skal HLF og HLF Briskeby være på tilbudssiden.

Arbeidet er forankret i 12 kommuner på Ringerike og i Hallingdal samt hos Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Målet er å få mer kompetanse om hørsel til ansatte i helse- og omsorgstjenestene, NAV og beslutningstakere i regionen.

Ringerike sykehus har satt som mål at sykehuset skal bli det første i landet som har ansatte som kan hørsel, fra de som jobber i mottak til sykepleiere og leger. For de fleste av oss er innom sykehus for andre lidelser enn hørsel. Når vi er syke skal vi møte personell som kan kommunisere godt med hørselshemmede slik at informasjon om behandlingsforløp og rehabiliteringsløp ikke glipper.

Det faglige innholdet i kompetansehevingskursene skal utvikles i samhandling med HLF Briskeby rehabilitering AS og hvor det skal tilpasses den enkelte kommunes og sykehusets behov. Metoder og tiltak som settes i verk skal dokumenteres og skal ha god overføringsverdi til andre deler av landet.

Flere av HLFs fylkeslag har gitt beskjed om at de ønsker å lære mer om prosjektet.

Se også: I spissen for bedre hørselsomsorg

Hurtiglenke: www.hlf.no/ringeriksprosjektet

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding