Hopp til innhold

Prosjektet utviklet samarbeidsformer mellom frivillige og offentlige rehabiliteringstilbud i tre kommuner i Møre og Romsdal.

Utgangspunktet for prosjektet var begrensninger og variasjoner i det kommunale rehabiliteringstilbudet for hørselshemmede (kommunale hørselskontakter), og at dette i liten grad ble samordnet med den erfaringsbaserte kunnskapen hos likemenn (HLFs hørselshjelpere).

Prosjektet etablerte samarbeid mellom HLFs hørselshjelpere og kommunale hørselskontakter. Gjennom denne samhandlingen ble rolle- og ansvarsfordelingen tydeliggjort, slik at fagpersonene konsentrerte seg om det tekniske og praktiske, mens likemennene i større utstrekning fikk i oppgave å være lyttende og støttende.

Prosjektet fikk dessuten på plass rutiner for utdeling av informasjon om både de kommunale hørselskontaktene og HLFs hørselshjelpere til nye høreapparatbrukere.

Hurtiglenke: www.hlf.no/samarbeidgiroktkompetanse

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding