Hopp til innhold

Kortfilm av, med og for ungdom med nedsatt hørsel, for å motivere til å informere sine omgivelser om eget hørselstap.

rt prosjekt har laget film av og for ungdom. 

I prosjektet har vi produsert tre kortfilmer (på henholdsvis 10:01, 3:24 og 3:10 minutter) sammen med ungdom, fra manus til ferdige filmer. Vi har benyttet profesjonelt filmselskap til å bearbeide manus og å produsere filmene, i nært samarbeid med deltakerne.

Klikk her for å se filmene.

Filmene gir ungdom verktøy til å øke kunnskapen om eget hørselstap, og reflektere over gode strategier for å kunne informere omgivelsene om hørselstapet. Vi ønsker å utfordre ungdoms egen ambivalens når det gjelder å informere omgivelsene om hørselstilrettelegging, samt å starte prosesser for læring og videreutvikling av identitet knyttet til egen hørsel. Gjennom filmene møter vi ungdom som deler sine historier og som utfordrer seeren til å finne ut mer både om egen hørsel og om strategier for å informere sine omgivelser på ulike livsarenaer. Vi bruker en kombinasjon av ungdom med nedsatt hørsel som deler av sine historier og profesjonelle skuespillere som illustrerer ulike hendelser på ulike livsarenaer. 

I barne- og ungdomsårene har ofte PP-tjeneste og Statped vært sentrale i hørselsopplæringen av barnehage og skole. Foresatte har i mange tilfeller også spilt en sentral rolle her, særlig i forhold til informasjon til det sosiale miljøet utenfor skolen som idrettslag, vennemiljø etc. Etter hvert som man nærmer seg voksenlivet vil det stilles stadig større krav til at ungdommen selv informerer andre om eget hørselstap og konsekvenser av dette. Å flagge sin egen funksjonsnedsettelse oppleves imidlertid som svært vanskelig for mange. Hovedmålsetningen vår er å gjøre ungdommen selv bedre rustet til å formidle til omgivelsene konsekvenser av eget hørselstap, og gjennom dette øke gruppens livskvalitet og livsmestring på ulike livsarenaer. 

Prosjektet Slik hører jeg er et samarbeid mellom HLF Utvikling as og Statped. HLF utvikling as har hatt prosjektlederen og hovedansvaret for gjennomføringen, og Statped har bidratt med prosjektmedarbeider. Briskeby videregående skole as (Briskeby) og HLFU har bidratt med deltakere til prosjektet. Briskeby innlemmet også prosjektet i undervisningen på programområdet informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Hurtiglenke: www.hlf.no/kortfilm2023

Foto (Morten Langrind): Stolte prosjektdeltakere fra premieren på filmene.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding