Hopp til innhold

Bare ni av 41 læresteder tilbyr en eller annen form for signalisering ved brann- og røykutvikling til hørselshemmede som ikke oppfatter standard varsling.

SlyngepatruljenDet er et av resultatene etter en kartlegging Slyngepatruljen har gjort for å bedre tilretteleggingen for hørselshemmede i høyere utdanning.

Deltakere i prosjektgruppen ble kurset i rettigheter for funksjonshemmede i høyere utdanning, forslag til rutiner for tilrettelegging for hørselshemmede, nødvendig teknisk utstyr, pris og leveringstid på disse med mer. Detter kartla patruljen i hvilken grad norske høyskoler og universiteter har tilrettelagt for hørselshemmede.

I etterkant av denne kartleggingen jobbet prosjektgruppen aktivt for å øke oppmerksomheten hos lærestedene i forhold til viktigheten av at teleslynger og nødvendige hjelpemidler for hørselshemmede studenter er på plass. Dette ble gjort gjennom oppfølgingsbesøk og møter med lærestedene. Målet med prosjektet har vært er å bedre tilretteleggingen, slik at flere hørselshemmede kan ta høyere utdanning og at flere vil fullføre med bedre resultat.

Utdanningsinstitusjoner skal så langt det er mulig legge til rette for studenter med særskilte behov. Dersom tilretteleggingen medfører for store kostnader, eller hvis det fører til reduksjon av faglige krav, kan de likevel være unndratt fra å følge denne regelen. Studiestedet foretar selv en vurdering av disse motstridende hensynene. HLFU mener at tilrettelegging av teknisk utstyr som teleslynge, høyttaler og IR-anlegg, er innenfor rimelighetens grenser. Det bør derfor være et minimum av slikt utstyr på plass før eleven begynner, og det må være gode rutiner for bruk av slikt utstyr.

Prosjektet hadde oppstart i januar 2012 og ble avsluttet i desember 2014.

Slyngepatruljen besøkte i denne perioden over 40 læresteder i hele landet. Funnene fra kartleggingen er oppsummert og kommentert i prosjektets sluttrapportrapport som danner grunnlaget for videre påvirkningsarbeid i HLFU for å bedre tilretteleggingssituasjonen. Rapporten inneholder også konkrete forbedringsforslag til utdanningsinstitusjonene.

Hurtiglenke: www.hlf.no/slyngepatruljen

Foto: Slyngepatruljedeltakere på kurssamling

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding