Hopp til innhold

Utvikling av app til smarttelefon med brukervennlig veiledning i bruk og stell av høreapparater.

For eldre med hørselstap kan pårørende være til god støtte når det kommer til å håndtere hørselshjelpemidler. Imidlertid er det ikke å forvente at pårørende skal ha den nødvendige kunnskap om nedsatt hørsel eller om hørselshjelpemidler. Vi er også kjent med at hørselsfaglig kunnskap og kompetanse er mangelvare i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, der en stor del av de aldrende eldre befinner seg.

I 2017 la the Lancet commission frem forskning som viser at nedsatt hørsel utgjør en betydelig risikofaktor for utvikling av demens. I tillegg vet vi at ubehandlede hørselsvansker ikke sjelden forveksles med demenssymptomer. Med bakgrunn i dette er det åpenbart at forebygging av hørselsvansker og god hørselsomsorg i eldreomsorgen bør være et innsatsområde.  

Målsetting for prosjektet er å fremme mestring, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre med nedsatt hørsel. Vi skal sikre tilrettelegging for gode kommunikasjonsmuligheter for eldre slik at de kan delta aktivt og på denne måten redusere risiko for sosial isolasjon. Målet oppnås ved å gi pårørende og helsearbeidere rask og lett tilgjengelig kunnskap og instruksjoner om bruk og stell av høreapparater. 

Vi skal i prosjektet produsere en universelt utformet applikasjon til smarttelefon (en app) med brukervennlig veiledning og konkret instruksjon om bruk og stell av høreapparat. Målet er at eldre med nedsatt hørsel skal få hjelp av pårørende og helsearbeidere med bruk og stell av høreapparater for å hindre sosial isolasjon.

Prosjektet er forankret hos HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

Hurtiglenke: www.hlf.no/SmartHorsel

Illustrasjonsfoto: StockSnap/pixabay.com

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding