Hopp til innhold

Distribusjon av smittevernutstyr og informasjon om smittevern til HLFs likepersoner for å sikre trygge besøk hos eldre hørselshemmede under koronaen (runde to)

Koronaepidemien har i særlig grad rammet eldre. Både alder og sykdommer har gjort denne gruppen spesielt sårbar. Mange av disse var allerede enslige og ble fort ensomme når de ble isolerte og de få aktivitetene som var tilgjengelig ble nedstengt. I tillegg har denne gruppen behov for hjelp med sine høreapparat, både vask og stell, men også skifte av batteri. Uten tilstrekkelig hørselhjelp blir de også berøvet telefonkontakt med familien. Eldre bor hjemme mye lenger enn tidligere og om de ikke har vedtak på hjemmehjelp, kan en likeperson være den eneste som kommer innom på hjemmebesøk. De som vanligvis gikk ut savnet sårt HLF sine lokale "kontordager", et samlingspunkt for sosial kontakt og hjelp med høreapparatene.

For å kunne bistå måtte likepersoner, som også er en godt voksen gruppe, sørge for smittevern etter helsemyndighetenes retningslinjer. Dette var kostbart og ikke alle HLFs lokallag hadde midler disponible til dette. Det var skolerte frivillige likepersoner utførte dette arbeidet slik de vanligvis gjør, men da med smittevern for å sikre egen og brukers helse.

Tilsvarende aktivitet ble gjennomført to ganger tidligere med god effekt, i et smittevernprosjekt som foregikk i 2020 og 2021. Det ble veldig godt mottatt av likepersoner og de som ble hjulpet. I gjennomsnitt er 22.000 brukere årlig i kontakt med HLFs rundt seks hundre likepersoner. Uten smittevernutstyret ville dette ikke ha vært mulig under koronapandemien.

I dette oppfølgende prosjektet har det i 2022 vært gjennomført to utsendelser, denne gang også med hurtigtester. Med smittevernutstyr kunne HLF lokalt også holde sine kontorer åpne, og det ble mulig å besøke «faste kunder» på deres hjemmebane. Fra den forrige utsendelsen fikk vi den erfaring at utstyret raskt ble oppbrukt, og sendingene som gikk ut i 2022 ble meget godt mottatt og benyttet.

Hurtiglenke: www.hlf.no/smittevern2

Illustrasjon: Faksimile om smittevernprosjektet i HLFs tillitsvalgtmagasin Hørt & berørt.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding