Hopp til innhold

Universelt utformet treningsfilm til hjemmebruk for eldre med sansetap og balanseutfordringer.

Prosjektet utvikler en supplerende treningsfilm til instruksjonsopplegget i kursprosjektet «Balansetrening med frivillig instruktør» (www.hlf.no/balanse). Filmen vil egne seg til hjemmebruk og utgjøre et lavterskeltilbud som når også de som vanligvis ikke trener jevnlig.

Filmen vil nyttiggjøre seg deler av balansekursets innhold, men skal stå på egen ben. Treningsopplegget vil være tilpasset filmmediet og utformes universelt med spesielt henblikk på kommunikasjonsbehovene til personer med hørselsutfordringer (teksting o.a.).

Filmen blir på 45 minutter og skal muliggjøre trening uten «tilsyn». Det er viktig at øvelsene er enklere enn fellestrening generelt, slik at de kan utføres hjemme på stuegulvet. Treningsopplegg vil bestå av øvelser som kan gjøres uten noen form for spesialutstyr. Instruktøren vil gjennomgå alle øvelsene i tur og orden, og utføre de som et eksempel på hvordan øvelsene utføres mest mulig effektivt. Filmen vil ha samme varighet som en fellestrening har. Innholdet skal lages og kvalitetssikres av en fysioterapeut med lang erfaring med balansetrening for hørselshemmede, og vil så langt det er mulig ha øvelser som ikke gir fare for fall eller andre helserisikoer.

HLF har en medlemsmasse med en snittalder på +74 år. Koronastengingen har vist oss at denne gruppen er mer komfortabel med PC og nettbaserte løsninger enn vi var klar over. Mange i målgruppen vil dermed kunne nyttiggjøre seg av en nettbasert treningsløsning.

Hørselshemming er assosiert med helseutfordringer innen blant annet muskel/skjelett og svimmelhet/balanse. En av forutsetningene for å unngå eller redusere slike plager, er å være i relativ god form.  God balanse er for denne aldersgruppen blant de viktigste forutsetninger for å oppnå dette. Å redusere fallulykker, gjennom trening av balansefunksjonen, vil ha stor betydning både for den enkelte og for samfunnet ellers.

Vår målgruppe er eldre hørselshemmede og eldre med svekket syn og balanseutfordringer, som ikke har anledning til å trene utenfor eget hjem. Prosjektet er således relevant under pandemien, men vil også være det senere.

Hurtiglenke: www.hlf.no/balansefilm

Foto (Marianne Otterdahl-Jensen): Eksempel på balanseøvelse

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding