Hopp til innhold

Utvikling av en modell for en hørselshabilitering med digital oppfølging, som vil sikre et likeverdig og godt tilbud for alle barn som får CI på Rikshospitalet.

Hørsel er den viktigste sansen for å utvikle talespråk. Et cochleaimplantat (CI) er et hjelpemiddel som gjennom elektrisk stimulering av hørselsnerven kan gi døve og sterkt hørselshemmede mulighet til å oppfatte lyd og tale. Det er et alternativ for personer som ikke har tilstrekkelig hjelp av høreapparat. Hvert år implanteres ca. 30 nye barn i Norge, fra så unge som 5-6 mnd. Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, har landsfunksjon for CI til barn, med ansvar for utredning, kirurgi og habilitering. CI-teamet på Rikshospitalet er tverrfaglig, og består av leger, audiopedagoger, audiofysikere og audiografer.

Som en del av den auditive etterbehandlingen vil OUS ta i bruk elementer av Auditiv verbal terapi (AVT), som er et evidensbasert, individuelt veiledningsprogram for foreldre til barn med CI. Gjennom veiledning lærer foreldrene hvordan de kan bli gode språkmodeller, observere utvikling og hjelpe barnet å bruke hørselen som den viktigste sansen for å utvikle talespråk. Hørselshabiliteringen gis i tverrfaglig team der medisinsk og teknisk kompetanse er tilgjengelig i tillegg til audiopedagogisk kompetanse. En lydjustering av CI kan lettere gjøres ved behov, og ikke bare ved de faste tekniske kontrollene ved OUS. Dette er et viktig element i den auditive etterbehandlingen. 

Prosjektet skal utvikle en modell for en hørselshabiliteringspakke med digital oppfølging, i tillegg til 3-4 fysiske møter i forbindelse med tekniske kontroller på Rikshospitalet. Tilbudet vil gjelde for foreldrene til barn 0-5 år som får CI på Rikshospitalet. Den digitale veiledningen fremmer likhet i tjenestetilbudet. 

Prosjektet har dessuten tre delmål: 

  • Utvikle modell for samarbeid i hørselshabiliteringspakken, mellom OUS og lokale fagpersoner (PPT, barnehage) og Statped. 
  • Utvikle «Lyttekoffert» til familiene, til bruk i AVT.
  • Utvikle et AVT «videobibliotek» med eksempler på hvordan stimulere auditivt i lek og hverdagssituasjoner.

Prosjektet er toårig med oppstart 1. mars 2021.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselshabiliteringspakke

Illustrasjon: Tentativ modell for nasjonal hørselshabiliteringspakke

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding