Hopp til innhold

Tegnsang i kor! skal gjennom tre år bygge opp kompetanse hos dirigenter og kor om tegnsang, og om hvordan korene kan bruke dette som et verktøy for universell utforming av kor. Dette skal resultere i tegnsangkor over hele landet, hvor barn og unge med og uten hørselstap synger sammen i samme kor.

Tegnsang er en metodikk hvor man bruker tegn fra tegnspråket når man synger i kor. Med tegnsang kan man enklere få med barn med hørselstap eller andre utfordringer og skape bevegelse i koret på en fin måte. Tegnsang kan også lette forståelsen og sammenhengen i en tekst samt forenkle innlæring av sangtekster.

Det overordnede målet for prosjektet er at alle barn og unge skal kunne synge i kor uavhengig av nedsatt funksjonsevne - ambisjonen er universelt utformede kor.

Viktigheten av å være en del av et sosialt fellesskap er avgjørende for å forhindre sosialt utenforskap. Gjennom bruk av tegnsang i kor ønsker vi å skape selvtillit og sosial kompetanse hos barn og unge. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være en grunn til at barn og unge faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter, ei heller kor.

Korene i prosjektet består av barn og unge med og uten nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at sangerne får delta på lik linje i koret, og at koraktiviteten legges opp på en måte som oppnår dette. Prosjektet har som formål at barn og unge med hørselstap/begrenset språk gis mulighet til å delta i kor i sitt nærmiljø, ved å skape en universelt utformet arena for meningsfull fritidsaktivitet og vennskap.

Prosjektet har som mål å bygge opp kompetanse hos dirigenter og kor om tegnsang, og om hvordan korene kan bruke dette som et verktøy for universell utforming av kor. Dirigenten har en viktig rolle i et kor. Gjennom metodiske og pedagogiske verktøy som tegnsang, kan dirigentene få med alle barn og unge i kor på lik linje.

Hurtiglenke: www.hlf.no/tegnsangikor

Illustrasjon: Prosjektets logo hos Ung i kor.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding