Hopp til innhold

Prosjektet fikk tekstet 13 dubbede barnefilmer som gikk på kino i 2017 og 2018.

Premierevisning Richard Storken HLF har etterspurt en permanent ordning der dubbede barnefilmer på kino får krav om tekst, på lik linje med øvrige kinofilmer som alt tekstes. Dette er et viktig bidrag til universell utforming av kinotilbudet. Det langsiktige målet er at prosjektet og dets resultater fører til en permanent finansering fra myndighetene, samt krav i lovverk om teksting av dubbede barnefilmer.

Hovedmålsettingen med prosjektet var å muliggjøre gode opplevelser, sosialt samvær og tilhørighet for hørselshemmede barn ved at alle dubbede barnefilmer som ble vist på kino i 2017 og i deler av 2018 hadde Norsk tekst.

Det er 2500 hørselshemmede barn og unge, samt 750 000 voksne hørselshemmede i Norge i dag. For barn er det viktig å bli akseptert og oppleve seg inkludert. Prosjektet førte til at hørselshemmede barn fikk med seg det som skjedde på kino. De fikk dermed gode filmopplevelser og kunne delta i det sosiale rundt kinobesøket på lik linje med sine venner. Et viktig delmål med prosjektet var på denne måten å synliggjøre hørselshemmede barn og deres behov.

Prosjektet førte til at 13 dubbede barnefilmer ble vist på kino med tekst. En spørreundersøkelse etter noen av fremvisningene viste at 81 prosent av de spurte likte at filmen var tekstet. 3 av 4 mente det ble lettere å få med seg det som ble sagt i filmen.

For å vurdere betydningen av prosjektet vil HLF i 2019 gjennomføre en spørreundersøkelse hos kinoene, for å få frem deres erfaringer. Besøkstall for filmene opp mot sammenlignbare filmer fra foregående år vil også bli hentet inn.

Hurtiglenke: www.hlf.no/barnefilm

Foto: Premierevisning av Richard Storken, som ble tekstet gjennom prosjektet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding