Hopp til innhold

Utvikling av elevkurs om livsmestring for ungdom med nedsatt hørsel.

Prosjektet skal utvikle et elevkurs om livsmestring for ungdommer med nedsatt hørsel.

Påmelding for deltakere, og mer informasjon om elevkurset, kan leses her.

Prosjektet tar utgangspunkt i fagfornyelsen fra 2020, Ny læreplan i videregående opplæring, der et av de tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring, samt de ulike utfordringene ungdom med nedsatt hørsel opplever i skolehverdagen og gjennom ungdomstiden.

Forskning på ungdom med nedsatt hørsel viser at mange har utfordringer med å mestre skolehverdagen og det psykososiale med jevnaldrende. I Norge er det generelt lite kunnskap i skolesystemet og det ordinære hjelpeapparatet om hvilke sekundærvirkninger nedsatt hørsel kan gi. 

Prosjektet er utviklet og gjennomføres av HLF Briskeby utadrettede tjenester. Virksomheten har nasjonal erfaring fra elevkurs og med å rådgi og veilede ungdom med nedsatt hørsel. I tillegg kommer input fra tilbud rettet inn mot Briskeby videregående skoles elever som tas opp fra hele landet.

Elevkurset vil bestå av en fysisk og en digital samling. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med sin egen handlingsplan, hvor de vil få oppfølging før andre samling. Det skal gjennomføres tre elevkurs med 12 deltakere per kurs.

Deltakerne får tilgang til ulike verktøy for mestring av utfordringer knyttet til sin situasjon som hørselshemmet og for bedring av helse og livssituasjon. De vil få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker egen livsmestring, og bli myndiggjorte til å identifisere hva som gir hensiktsmessig mestring av eget hørselstap. 

Målet er å få frem et opplegg som gjør at ungdom med nedsatt hørsel utvikler økt livsmestring. Metodikken prosjektet utvikler vil kunne bli bruk i et målrettet og nasjonalt kurstilbud i regi av HLF Briskeby utadrettede tjenester.

Hurtiglenke: www.hlf.no/tenkfremover

Illustrasjonsfoto: StockSnap/pixabay.com

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding