Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Stiftelsen Dam, skal være forankret i HLFs vedtekter.

I formålsparagrafen heter det at "HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. HLF skal drive holdningsskapende arbeid blant annet ved å be­kjempe fordommer mot hørselshemmede, drive med informasjonstiltak og forebyggende ar­beid."

Sett fra HLFs stå­sted skaper hørselshemming ofte behov for medisinsk bistand, høreapparat og andre tekniske hjelpemidler. Denne typen tiltak er likevel som regel kun et utgangspunkt for helhetlig rehabilitering. Ut over dette har hørselshemmede behov for blant annet informasjon, tilpasset jobb, opptrening, familierådgivning, utløsing av trygderettigheter og kontakt med andre hørselshemmede. Utgangspunktet for prosjektarbeidet i HLF er derfor mindre teknisk-medisinsk enn psyko-sosialt.

HLF er ikke en tradisjonell pasientorganisasjon, men en brukerorganisasjon av, med og for hørselshemmede. Prosjektarbeid i HLF skal derfor som hovedregel romme brukermedvirkning.

HLF prioriterer prosjekter som bidrar på de følgende fem om­rådene:

1. Interessepolitikk

2. Brukermedvirkning

3. Informasjon

4. Organisasjonsutvikling

5. Ad hoc (dagsaktuelle behov)

HLF skiller mellom profesjonelle og frivillige bidragsytere i prosjekter:

  • Profesjonelle: Eksterne/HLF-ansatte som utfører prosjektoppgaver mot lønn/honorar.
  • Frivillige: Tillitsvalgte i/medlemmer av HLF som utfører prosjektoppgaver ulønnet.

Les også HLFs retningslinjer for prosjektsøknader til Stiftelsen Dam, som særlig beskriver søkeprosessen.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding