Hopp til innhold

Prosjektet høynet kunnskapsnivået hos kontaktpersoner for funksjonshemmede studenter i høyere utdanning, slik at tilretteleggingen for hørselshemmede elever har blitt bedre.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1/1-09, slår fast at det er straffbart ikke å tilrettelegge for funksjonshemmede i den offentlige sfæren. Tilrettelegging i høyere utdanning påhviler den enkelte institusjon, som således skal ha en kontaktperson og en tilretteleggingsplan for funksjonshemmede studenter.

Det er varierende kunnskap hos kontaktpersonene om hva hørselshemming innebærer og tilretteleggingsmuligheter. I praksis vanskeliggjør dette studiesituasjonen for en allerede utfordret gruppe studenter.

Prosjektet høynet - gjennom kartlegging og kursing - kunnskapsnivået hos kontaktpersoner for funksjonshemmede studenter i høyere utdanning, slik at tilretteleggingen for hørselshemmede elever er blitt bedre.

Parallelt med prosjektet ble det kjørt et lignende kunnskapsprosjekt, rettet inn mot unge hørselshemmede: Det store spranget.

I forlengelse av disse to prosjektene har HLFU utviklet en egen nettside med informasjon om hørselshemming og tilrettelegging: tilgjengeligstudietid.no.

Hurtiglenke: www.hlf.no/tilretteleggingfortilretteleggere

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding