Hopp til innhold

Prosjektet fokuserte på tinnitus hos ungdom i alderen 13-23 år, og utviklet et mestringskurs som ruster unge til å mestre hverdagen med tinnitus bedre.

I motsetning til situasjonen for voksne (+18 år) med tinnitus, er behandlingsmulighetene for unge med tinnitus vesentlig færre. Det finnes audiopedagoger og leger som har spesialisert seg på behandling av barn og unge med tinnitus, men denne behandlingen kan være vanskelig å finne frem til, og ble frem til 2022 ikke dekket av HELFO. Et gruppebasert behandlingstilbud til ungdommer med tinnitus eksisterte ikke ved prosjektoppstart.

Målgruppen for prosjektet har vært ungdom i alderen 13-23 år. Målsettingen var at deltakere etter gjennomført kurs skulle oppleve tinnitusplagene sine som mindre, og derfor oppnå bedre mestring av hverdagen og økt livskvalitet.

På systemnivå var målsetningen å utarbeide et tinnitus mestringskurs for ungdom som kunne videreføres ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (HLF Briskeby) eller andre relevante parter. Totalt har prosjektet gjennomført fire kurssamlinger, hver på to og en halv dager. I alt var det 40 påmeldte, hvorav 33 deltok: 28 av disse gjennomførte begge kurs, mens 5 deltok på ett kurs.

Undervisningsopplegg, fritidsaktiviteter, kost og losji og reise var inkludert i kurset, og alle deltakere overnattet på samme sted. Kursene var tilrettelagt for hørselshemmede og døgnbemannet. Kursopplegget tok utgangspunkt i anerkjente metoder og prinsipper (nevrofysiologisk og kognitivt) for tinnitusbehandling, og har vært forskningsbasert.

Prosjektet har blant annet brukt metoden Digitale fortellinger, dvs. en kort multimediafortelling med utgangspunkt i erfaringer eller opplevelser gjort av den enelte unge som selv lager sin fortelling. Det er dessuten brukt ulike verktøy som kan minske opplevelsen av tinnituslyden. For å styrke effekten av dette har det vært lagt opp til erfaringsutveksling og sosiale arrangementer.

Gjennom måleverktøyet Tinnitus handicap inventory (THI), er deltakernes bedring etter to kurs dokumentert. Resultatet indikerer at over halvparten av deltakerne har opplevd bedring av plagene sine mellom første og andre kurs.

På et systemnivå var målsetningen om å utarbeide et mestringskurs for ungdom som kunne overføres til overnevnte instanser oppnådd ved at kursopplegget er fleksibelt og lett lar seg tilpasse ulike instanser og målgrupper fra 13 år og oppover.

Hurtiglenke: www.hlf.no/tinnituskursforunge

Foto: Gruppebilde av kursdeltakere

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding